Loščenje svetilke v sebi

Zmagovalca od poraženca pogosto ločuje en sam korak.

Objavljeno
27. avgust 2013 19.29
sipic/svetilka
Tamara Laris
Tamara Laris
Zmagovalca od poraženca pogosto ločuje en sam korak. Človek v globini svoje duše namreč vselej točno razumsko ve ali intuitivno čuti, kako naj bi v dani situaciji pravilno ravnal. Razlika je le v tem, da se zmagovalci zoperstavljajo prestrašenim delom svoje osebnosti (katerih edina naloga je, da se nam upirajo in nam prišepetavajo, da ne zmoremo), medtem ko se poraženci zlahka vdajo prestrašenemu delu svoje osebnosti.

Pri tem je zanimiva ugotovitev ameriškega kvantnega fizika Garyja Zukava, ki pravi, da se vsak od nas sleherni trenutek nahaja v večni dilemi med tema dvema skrajnostima. Z vsako odločitvijo, da se zoperstavimo prestrašenemu delu in premagamo skušnjavo, da bi mu podlegli, si bistveno okrepimo voljo in pristno moč v sebi. Tako klin za klinom uspešno napredujemo po lestvi Življenja. Po vsaki premagani skušnjavi smo bližje svojemu cilju. Gary Zukav nam v svoji knjigi Duhovno parterstvo zagotavlja, da je nagrada za uspešno zoperstavljanje nepredstavljiva in neopisljiva, čemur na podlagi lastnih izkušenj lahko pritrdim tudi sama.

Zoperstavljanje prestrašenim delom svoje osebnosti je vseživljenjski proces in zavezanost odločitvi, ki smo jo davno tega sprejeli. To je proces duhovne rasti in čustvenega zorenja. In sami pri sebi se moramo odločiti, koliko navlake, ki smo jo pretovorili v življenje, želimo odložiti in razrešiti, koliko pa je zapustiti v breme svojim zanamcem.