Danes rezultati jesenske poklicne mature

Letos se je prijavilo 3427 kandidatov.

Objavljeno
08. september 2014 10.52
Sonja Merljak, šolstvo, STA
Sonja Merljak, šolstvo, STA

Danes se bodo kandidati, ki so poklicno maturo opravljali v jesenskem roku, seznanili z njenimi rezultati. Šole imajo potem dva dni časa, da te rezultate vpišejo v računalniški program in posredujejo Republiškemu izpitnemu centru.

Tisti, ki so bili uspešni, se bodo lahko vpisali na prosta mesta na višješolskih in visokošolskih študijskih programih.

Jesenski rok poklicne mature se je začel 25. avgusta skupaj z jesenskim rokom splošne mature. Njeni rezultati bodo znani 15. septembra, ko bo RIC predstavil tudi statistične podatke za poklicno maturo.

Poklicna matura se praviloma opravlja v celoti, kar pomeni, da je treba izpite iz vseh štirih predmetov opraviti v enem izpitnem roku (spomladanskem, jesenskem ali zimskem). Kandidati so prvi dan jesenskega roka pisali pisni izpit iz materinščine, dan pozneje iz matematike, nato pa še iz angleščine, nemščine in materinščine kot drugega jezika. 1. septembra je potekal pisni izpit iz drugega predmeta, ustni izpiti pa so potekali od 25. avgusta do 3. septembra, piše STA.

Razlika med poklicno in splošno maturo glede nadaljnjega študija je ta, da splošna matura omogoča vpis v vse študijske programe, višješolske, visokošolske in univerzitetne, poklicna pa le v višješolske in visokošolske, ne pa tudi v univerzitetne.

Poklicni maturanti, ki se želijo vpisati na univerzitetni študij, morajo pri poklicni maturi opraviti še izpit iz posameznega predmeta splošne mature. Vpisa na univerzitetni študij z opravljeno poklicno maturo ne omogočajo prav vsi univerzitetni študijski programi, vendar pa velika večina, dodaja STA.

Pri poklicni maturi se je k jesenskemu izpitnemu roku sicer letos prijavilo 3427 kandidatov (lani 3965) s 149 srednjih šol in organizacij za izobraževanje odraslih, še poroča STA.