Ministrica prisluhnila rektorjem

Študenti bodo lahko po spremembi zakona kljub poteku akreditacij veljavno končali programe.

Objavljeno
23. september 2014 23.59
Stanka Setnikar Cankar
B. Š., Koper
B. Š., Koper
Ljubljana – Minstrica za izobraževanje, znanost in šport Stanka Setnikar Cankar je sprejela predlog rektorjev štirih slovenskih univerz in bo predlagala spremembo zakona o visokem šolstvu po nujnem postopku, da bodo študenti kljub poteku akreditacij lahko veljavno končali programe. S spremembo 32. člena zakona se po poteku akreditacije študijskega programa vanj ne razpisuje več vpisa, vpisani študenti pa imajo pravico do končanja študija.

»Študenti so se v prvi letnik vpisali v akreditiran študijski program, ki je bil vpisan v razvid visokošolskih zavodov, niso pa bili obveščeni, da visokošolski zavod nima namena podati vloge za podaljšanje akreditacije, če se ta izteče v času trajanja njihovega študija. Ministrica se je sestala tudi s predsednikom ŠOS Žigo Schmidtom, s katerim sta se strinjala, da je treba prednostno rešiti status študentov in z njimi povezane pravice,« so nam pojasnili na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Poleg dveh študijskih programov Univerze na Primorskem so po podatkih skupine Modro za študente podeljevali diplome na neakreditiranih programih mednarodne ekonomije (2. stopnja EF), prevodoslovje (3. stopnja FF), antropologija, politologija, javna uprava sociologija (2. stopnja FDV). Poleg tega so bili na FDV v študijskem letu 2012/13 in lani v neakreditirane študijske programe 2. stopnje vpisani v programe komunikologije, politologije in sociologije. Na FDV se še izvaja kar pet neakreditiranih programov. »Zaradi malomarnosti odgovornih so se študenti znašli v grozljivem položaju,« so zapisali v Modro za študente. Nova ministrica je obljubila, da bo hitro popravila staro napako.