Konverzija švicarskih frankov v evre

Komitenta zanima, kateri valutni tečaj je treba upoštevati ob reprogramiranju kredita iz švicarskih frankov v evre.

Objavljeno
01. april 2015 19.15
Ekipa Pravo za vse
Ekipa Pravo za vse

Spoštovani!

Zadeva se nanaša na reprogramiranje stanovanjskega kredita − zamenjavo valute iz švicarskih frankov (CHF) v evre (EUR).

Svetovalka na banki mi je ustno posredovala informacijo, da se pri reprogramiranju kredita upošteva tečaj Banke Slovenije za en dan nazaj.

Prosim za informacijo, kateri tečaj oziroma od katerega dne velja, ko hočeš narediti konverzijo na določen dan?

Komitent

***

Vezanost glavnice kredita na tujo valuto (na primer CHF), ob upoštevanju dejstva, da imate prihodke v domači valuti (na primer EUR), poleg običajnih tveganj, ki so značilna za kredite s spremenljivo obrestno mero, vključuje tudi valutno tveganje (tveganje, ki je vezano na spremembo vrednosti valut).

Na vaše vprašanje vam povsem natančno ne moremo odgovoriti, saj nimamo dovolj podrobnih informacij o sami že sklenjeni kreditni pogodbi, zato vam odgovarjamo na podlagi zakonskih določb in dostopnih dokumentov.

Kljub temu da se v medijih in v praksi bank pogosto pojavlja besedna zveza »konverzija/reprogram kredita iz CHF v EUR«, menimo, da je skladno s 4. členom zakona o potrošniških kreditih v pravnem pomenu besede o konverziji mogoče govoriti le v povezavi s spremembo načina odloga odplačil ali dinamike odplačil. Konverzija zato ne nastopi v primeru spremembe glavnice, kljub temu da se »dejansko zamenja le valuta«.

Menimo, da v trenutku sporazuma upnika in dolžnika o spremembi glavnice pride do novacije ali prenovitve obveznosti, s čimer stranki staro obveznost nadomestita z novo. Kljub temu da se nekatere banke poslužujejo različnih praks, menimo, da bi z banko morali skleniti novo kreditno pogodbo, s katero bi dosegli novacijo obveznosti.

Če je vaša obveznost zavarovana s hipoteko, menimo, da bi morali doseči tudi vpis nove hipoteke, saj stara za novonastalo obveznost ne jamči. V tem primeru je smiselno urediti tudi izbris stare hipoteke, kar pa prinaša tveganja predvsem za banko.

Zaradi navedenega nastane med strankama torej novo pogodbeno razmerje in s tem nova dogovarjanja glede sklenitve pogodbe, zato je nova kreditna pogodba odvisna tudi od samega dogovora med strankami, splošnih aktov banke in morebitnih določil stare kreditne pogodbe.

Stara obveznost kreditojemalca ugasne šele v trenutku sklenitve nove pogodbe med strankama, zato menimo, da bi bilo pravno najbolj dosledno upoštevati tečaj na dan sklenitve novega sporazuma ali tečaj na določen dan, ki ga stranki določita, ki pa nastopi po podpisu nove pogodbe.

V primeru hipotekarno zavarovanega kredita je treba skleniti neposredno izvršljiv notarski zapis pri notarju.

Nova obveznost v tem primeru nastane in stara ugasne šele s sklenitvijo takšnega sporazuma, zato menimo, da bi bilo v tem primeru pri pretvorbi pravilno upoštevati tečaj na datum, ko je bil sklenjen notarski zapis.

Če boste hoteli doseči spremembo glavnice iz CHF v EUR, boste tako vi kot tudi banka morali nositi tveganje vrednosti valut do dne, ki ga boste določili za dan prenovitve terjatve − glavnice.

Ne glede na naše mnenje pa praksa banke glede določanja dneva tečaja, ki jo navajate, ni redka in ne odstopa od prakse.

***

Po dosjeju pravnih nasvetov lahko brskate TUKAJ.