Uporaba igral na lastno odgovornost?

Opozorilna tabla sama po sebi lastnika igral ne odrešuje odgovornosti za poškodbe, nastale pri njihovi uporabi.

Objavljeno
12. april 2016 10.24
imo*Vrtec
Janja Cigoj
Janja Cigoj

Prihaja čas, ko bodo otroci vse pogosteje na zunanjih javnih igralih. Običajno lahko na njih opazimo obvestilo »Uporaba igral na lastno odgovornost«. Pa so res starši v celoti odgovorni v primeru nezgode otroka pri uporabi zunanjih javnih igral?

Standardi

Pri postavitvi otroških igral, ki so javno dostopna, je treba upoštevati standarde, ki jih določa zakon o splošni varnosti proizvodov, ki povzema določbe direktive o splošni varnosti proizvodov (2001/95/EC). Standardi moraj biti upoštevani ne glede na to, kdo je proizvajalec igral, kar pomeni, da morajo biti upoštevani tudi, če je igrala izdelal domači obrtnik ali prostovoljec.

Pomembno je, da so igrala izdelana v skladu z evropskima standardoma EN 1176 in EN 1177, ki se nanašata na varnostne zahteve za posamezni tip igral, način njihove vgradnje, nadzor, vzdrževanje ter delovanje in namestitev na ustrezno podlago.

Odškodninska odgovornost

Po obligacijskem zakoniku je odškodninska odgovornost podana, če so izpolnjeni štirje pogoji, in sicer: nastati mora škoda; v dogodku mora biti prisotno protipravno dejanje; obstajati mora vzročna zveza med nastalo škodo in protipravnim ravnanjem; podana mora biti tudi odgovornost povzročitelja škode.

Če se na zunanjih igralih, med igro, ki je primerna in se na tovrstnih igralih pričakuje od otrok, otrok poškoduje, igrala pa niso izdelana, nameščena in vzdrževana v skladu z zgoraj navedenimi standardi, je podana odškodninska odgovornost lastnika zemljišča, kjer so igrala nameščena. Ponavadi so lastniki tovrstnih igral občine. Lahko pa se odgovornost prenese na izdelovalca igral ali vzdrževalca, odvisno od tega, kaj je povzročilo nezgodni dogodek. V večini primerov, ki končajo na sodišču, je za nezgodni dogodek krivo neprimerno vzdrževanje tovrstnih igral.

Se je mogoče z opozorilnimi tablami izogniti odgovornosti?

Če igrala niso izdelana v skladu z navedenimi standardi, če niso primerno postavljena ali niso primerno vzdrževana, opozorilne table »Uporaba igral na lastno odgovornost« ne opravičijo lastnika zemljišča, kjer so igrala postavljena, proizvajalca ali vzdrževalca, njegove odškodninske odgovornosti, če se zgodi nezgoda na igralu.

Sodna praksa je že večkrat postregla s stališčem, da zgolj opozorilne table niso dovolj za razbremenitev odgovornosti lastnika, če igrala niso v skladu s standardi in redno vzdrževana. Lastnik je dolžan na vsak način zagotoviti, da lahko igrala varno uporabljajo vsi obiskovalci.

Z opozorilnimi tablami se lastnik igral sicer lahko, do določene mere in v določenih primerih, razbremeni odgovornosti za morebitne nesreče, vendar le, če so igrala brezhibna in redno vzdrževana. Prav tako je smotrno poudariti, da je zelo pomembno, kako otrok uporablja igrala. Če jih ne uporablja na primeren in pričakovan način, bo pri nastanku morebitne poškodbe med igro sodišče presojalo, koliko je za nesrečo odgovoren otrok sam zaradi svojega neprimernega ravnanja in koliko lastnik igral.

Zelo pomembno je tudi, da je otrok na igralih v spremstvu staršev ali druge polnoletne osebe. Če se namreč škodni dogodek zgodi zaradi slabega ali opuščenega nadzora staršev nad mladoletnim otrokom, je večji del odgovornosti na starših, in ne na lastniku igral.

Janja Cigoj, mag. prav., je svetovalka Prava za VSE.

***

Po dosjeju pravnih nasvetov lahko brskate TUKAJ.