Prvošolcem od leta 2018 brezplačna učna gradiva

Ministrstvo želi z novim modelom zagotoviti vzdržno oskrbo z učbeniki. Nakupu učbenikov bo namenjenih tri milijone evrov na leto.

Objavljeno
21. februar 2017 18.42
Sandra Hanžič
Sandra Hanžič

Ljubljana - Ministrstvo za izobraževanje je, da bi doseglo vzdržnost oskrbe z učbeniki v osnovnih šolah, pripravilo spremembe treh pravilnikov. Od leta 2018, bodo šole vsako leto prejele tri milijone evrov za obnovo učbeniškega sklada ter za nakup učbeniškega gradiva za prvošolčke.

Osnovne šole letos zaključujejo z obnovo učbeniških skladov, ki se je začela pred dvema letoma in je predvidevala triletno obdobje menjave učbenikov po triadah. Poslej bodo iz leta v leto prejemale denar za obnovo teh skladov, o posameznih nakupih pa se bodo odločale samostojno.

Z njim bodo morale nakupiti tudi učna gradiva - navadne učbenike, delovne učbenike in delovne zvezeke - za prvošolce, kar predstavlja novost. Ob prelomnem letu, ko otrok začne obiskovati šolo, namreč nakup šolskih potrebščin zelo obremeni družinski proračun, razmišlja ministrica za izobraževanje, znanost in šport Maja Makovec Brenčič, zato bodo staršem in njihovim otrokom vstop v izobraževanje olajšali.

                                                 Maja Makovec Brenčič. Foto: Igor Mali/Delo

Dodala je še, da skušajo z novim načinom financiranja zagotoviti njegovo starbilnost ter se izogniti krizam iz preteklosti, ki jih je povzročilo njegovo nihanje. Vse to bodo omogočile spremembe treh za učbeniško politiko ključnih pravilnikov - o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela, o potrjevanju učbenikov in o upravljanju učbeniških skladov - ki bodo danes javno objavljeni na e-demokraciji.

Odpravljanje razlik v cenah

Učbeniki bodo po novem postali del knjižničnega fonda, nahajali pa se bodo v ločenem delu knjižnice. Da jih bodo uporabniki lažje našli, jih bodo umestili v cobiss, spletni bibliografski sistem. Ministrstvo bo enkrat letno v anonimizirani obliki objavljalo najnižje, najvišje in povprečne cene učbeniških kompletov, saj želijo preprečiti prevelike razlike v njihovih cenah, denimo med regijami, je še napovedala ministrica.

Dotaknili se bodo tudi problematike delovnih zvezkov, saj nekatere izkušnje kažejo, da niso uporabljeni v zadostni meri. Zato bo zavod za šolstvo preverjal, koliko so sploh uporabljeni in ali so usklajeni z uresničevanjem ciljev pouka. Po vsakoletni analizi bodo izdali priporočila, ki bodo vplivala na to, katera gradiva bodo učitelji izbirali za svoje učence. »Dati jim želimo orodja, ki omogočajo boljšo izbiro gradiv,« je dejala ministrica.

Že novembra lani so v ta namen izpeljali razpis za evalvacijo in razvoj metodologije za razvoj kakovostnih učbenikov, v vrednosti pol milijona evrov. Del denarja prihaja iz evropskih sredstev.  

Pravilniki bodo omogočili še uvedbo spremenjenih učbenikov dve leti po sprejemu prenovljenega učnega načrta na strokovnem svetu. Nobene spremembe ne bo brez predhodne analize. Rdeča nit vseh sprememb je, kot je poudarila ministrica, kakovost - kakovostna prenova učbeniškega sklada in kakovosten izbor učbeniških gradiv.

Starši še vedno preobremenjeni

Kaj o predlaganih spremembah menijo starši? Bolj celovit pogled nanje bo mogoč danes, ko bodo pravilniki objavljeni pisno, a glede na doslej znane informacije ugotavljajo, da se predstavljeni model v veliki meri razlikuje od tistega, ki ga je delovna skupina za urejanje tega vprašanja najbolj intenzivno obravnavala v lanskem šolskem letu, razlaga Anton Meden, predsednik zveze aktivov svetov staršev.

Za zdaj sklepa, da bo pozitiven učinek imela okrepljena skrb za kakovost, ki jo bo prevzel zavod za šolstvo. Manj je zadovoljen s tem, da bodo tudi v prihodnje večji del finančnega bremena za zagotavljanje gradiv nosili starši.

                                                   Anton Meden. Foto: Roman Šipić/Delo

»Ponovno opozarjamo na velike razlike v skupnih nabavnih cenah delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv po različnih območjih Slovenije. Stroška učnih gradiv bodo razbremenjeni le starši prvošolcev, vendar smo razumeli, da bo tudi pri tej skupini učencev ministrstvo sredstva navzgor omejilo in bodo v primeru, če se bo šola odločila za večji obseg učnih gradiv, finančno breme nosili starši,« v imenu staršev še dodaja Meden.  

Ministrstvo je sicer že od leta 2015 napovedalo sistemsko ureditev oskrbe z učbeniki, saj se je pogosto dogajalo, da so bili učbeniki zastareli ali poškodovani, saj šole niso imele denarja za nakup novih. Takrat je ministrstvo za menjavo učbenikov v tretji triadi namenilo tri milijone, leto kasneje podoben znesek še za menjavo v drugi triadi.