»Rektor spodbuja dodatno služenje«

Intervju z Jašo Lateganom: Na univerzi je premalo inetresa za demokratizacijo visokega šolstva.

Objavljeno
28. januar 2016 18.47
Tina Kristan
Tina Kristan
Ljubljana – Jaša Lategano, predstavnik Študentske Iskre, ki je organizirala protest pred ljubljansko univerzo, udeležilo se ga je manj kot sto ljudi, je kritičen do vzajemnega izogibanja odgovornosti. Zahtevajo demokratizacijo visokega šolstva, »ampak, kot vemo, na univerzi je premalo interesa, predvsem v vodstvenih organih, da bi se to uredilo«.

Zakaj zahtevate odstop rektorja?

Ker njegova notranja politika spodbuja vse več dodatnega služenja na netransparenten način vrhovnih akademskih funkcionarjev. Tukaj ne gre samo za sejnine, dodatke in honorarje, ampak predvsem za razmak izrednega študija in tržnih raziskovalnih projektov.

Očitate mu predvsem neodločen odziv in izogibanje odgovornosti.

Zaposlenim, ki so se uprli njegovi politiki, je očital, da problem niti ni v aferi dodatki, ampak v tem, da je prišla v javnost. Politika Svetlika je, da se problemi na univerzi ne bi smeli obravnavati v javnosti. Toda moralo bi biti prav nasprotno, saj je univerza financirana z javnim denarjem. Vladi pa to ustreza, ker lahko varčuje, kar rektor prenaša na študente in najslabše zastopane zaposlene, medtem ko se na univerzo stekajo zasebna sredstva, ki so z vidika države lahko nadomestilo za javna sredstva.

Od njega ostre kritike zaradi nezakonitega izplačevanja dodatka nismo slišali, prav tako ne bo uvedel disciplinskega postopka.

To je grozno, ampak kdor te probleme lahko odpravi, je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Zato zahtevamo spremembe v noveli zakona o visokem šolstvu. Najpomembnejša je zato definicija javne službe in transparenten način njenega financiranja. Prav tako se prepreči, da se zelo veliko sredstev steka na univerzo, ki niso podvržene enakim standardom transparentnosti kot javni denar. To je ministrstvu naročilo ustavno sodišče in sumimo, da se ravno tega ministrstvo ne bo lotilo, ker je preveč zahtevno.

Zahtevate demokratizacijo odločanja in nadzora delovanja univerze. Kako to doseči?

To je zelo zahtevno vprašanje, ker bi to morala urediti univerza sama, ampak kot vemo, je na univerzi premalo interesa, predvsem v vodstvenih organih, da bi se to uredilo. Študentom in prekarnim zaposlenim asistentom, nepedagoškemu osebju, strokovnim sodelavcem in raziskovalcem bi se moralo dati odločevalsko moč v posameznih organih, tudi pri volitvah.

Na filozofski fakulteti sem bil nekaj časa predstavnik študentov v upravnem odboru, kjer je bilo 30 rednih profesorjev, mislim, da niti enega asistenta, ter dva študenta. Naloga teh organov je, da posluje s pozitivno ničlo. Varčevalni ukaz, ki ga vlada naloži univerzi, je pred vsebino. Poleg je prisoten sistem vzajemnega izogibanja odgovornosti. Vlada reče, toliko je v proračunu in to, da niso rekli, da morajo zaradi varčevanja trpeti prekerci ali študenti. Rektor pa trdi, da izpolnjuje ukaze vlade, ampak jih ne.

Zakaj se niste pri organizaciji protesta povezali s ŠOS?

Pričakovali smo, da se ga bodo udeležili vsaj člani ŠOU v Ljubljani, saj so pred tem že grozili, da bodo zaradi te afere protestirali.