Rezultati mature, najbolj varovana državna skrivnost

Ker so lani na podlagi poročila maturitetne komisije nekateri razvrščali šole, letos komisija podatkov o rezultatih ni objavila.

Objavljeno
11. februar 2015 17.27
*iza* Matura
Sonja Merljak
, šolstvo, Sandra Hanžič, 
Monika Hrovat
Sonja Merljak
, šolstvo, Sandra Hanžič, 
Monika Hrovat

Ljubljana - V dneh, ko osnovnošolci in starši izbirajo najustreznejšo srednjo šolo, postanejo pomembni tudi rezultati šol na maturi. Letos se je zgodilo, da jih maturitetna komisija ni umestila niti v letno poročilo, čeprav je običajno to naredila. Zakaj?

Državno komisijo za splošno maturo, ki jo sestavljajo ugledni predstavniki različnih družbenih sfer, kot to določa zakon o maturi (niso pa v njej starši ali učenci, torej tisti, ki jih podatki o tem, kako dobra je kakšna šola, najbolj zanimajo), je namreč razjezil lanski seznam najuspešnejših slovenskih srednjih šol glede na rezultate mature, ki so ga pripravili na zasebni Fakulteti Alma Mater Europaea - Evropskem centru Maribor.

To lahko sklepamo iz odgovora, v katerem so zapisali, da je državna komisija zato, ker so lani na podlagi letnega poročila o splošni maturi z objavo razvrščanja šol kršili 18.a člen zakona o maturi, sklenila, da »se v letnem poročilu o splošni maturi 2014 del poglavja 7.8 Analiza kakovosti splošne mature po šolah ne pripravi«.

Dobri se radi pohvalijo

Šole rezultate na maturi nerade razkrivajo. Izjema so predvsem tiste, ki se že več let ponašajo z dobrim maturitetnim povprečjem. To se je potrdilo tudi te dni, ko smo v Delu pripravljali posebno prilogo pred vpisom v srednje šole.

Učencem in njihovim staršem smo želeli olajšati odločitev s tem, da smo na podlagi razpisanih mest, lanskega vpisa in pojasnil, kako na šolah spodbujajo nadarjenost učencev oziroma kako pomagajo tistim s posebnimi potrebami, izdelali osebne izkaznice posameznih šol. Uradnih - kljub obljubam različnih ministrov - namreč še vedno ni.

Največ negodovanja je sprožilo prav vprašanje o uspešnosti učencev posamezne šole na maturi. Branka Žerjal, ravnateljica Srednje ekonomske-poslovne šole Koper, je denimo poudarila: »O uspešnosti na maturi je bilo lani veliko govora in naših argumentov novinarji očitno niste slišali. Je rezultat mnogih dejavnikov. Samo za pojasnilo: naša šola je bila predlani med zadnjimi po rezultatu splošne mature, lani pa je bila uspešnost veliko višja. In to pri istih predmetih, istih učiteljih! Narejena škoda pa je nepopravljiva.«

Po drugi strani si starši, kot je že večkrat povedal dr. Anton Meden, predsednik Zveze aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS), že dolgo prizadevajo za osebne izkaznice šol, ki bi posamezne šole bolj celovito predstavile in umestile, kot to lahko naredijo različne lestvice.

Po njegovih besedah bi morala vsaka šola imeti strokovno narejeno celostno podobo. Republiški izpitni center in ministrstvo imata podatke, iz katerih bi lahko naredili celovit sistem kazalnikov, ki bi zajel tudi socialno okolje in materialne razmere staršev. Šola, na katero se vpišejo najboljši učenci in se zato lahko pohvali z odličnimi rezultati, morda v resnici zanje naredi precej manj kot šola, na katero se vpišejo slabši učenci, ki na koncu dosežejo skoraj enakovredne rezultate.

V številnih šolah rezultatov niso izkoristili za izboljšanje

Pomisleki članov državne komisije za splošno maturo so delno upravičeni. Lani so namreč posamezniki že začeli zlorabljati seznam, ki prav zato, ker ni upošteval socio-ekonomskih in drugih dejavnikov, ničesar ni sporočal o kakovosti posameznih šol oziroma učiteljev.

Po drugi strani je res, da v številnih šolah rezultatov niso izkoristili za izboljševanje poučevanja. K temu bi jih lahko pripravili starši, ki bi, denimo, prek svojih predstavnikov od vodstva šol zahtevali izboljšanje kakovosti, če bi se pokazalo, da so rezultati slabi; da je na šoli veliko medvrstniškega nasilja; ali da učitelji in strokovni delavci ne znajo ustrezno pomagati otrokom s posebnimi potrebami. A da to lahko naredijo, morajo biti s tem najprej seznanjeni.

Zato bi morale pristojne ustanove, denimo ministrstvo, same spremljati in zagotavljati kakovost šol ter poskrbeti za celovit in strokovno utemeljen nabor kazalnikov kakovosti. Ministrica dr. Stanka Setnikar Cankar je že večkrat omenila, da se zavzema za notranjo in zunanjo evalvacijo šol, brez katere po njenih besedah ni mogoče načrtovati izboljšav, zato lahko upamo, da bodo za osebne izkaznice, ki bodo vključevale tudi rezultate na maturi ali zaključnem izpitu, v prihodnosti poskrbele šole same. Javnost pravico do takih informacij gotovo ima.