Število razpisanih mest se zmanjšuje

Omejitev vpisa sprejeli na 98 študijskih programih dodiplomskega in enovitega magistrskega študija.

Objavljeno
29. april 2015 22.08
12.2.2013 Ljubljana, Slovenija. Pes, solan za pomoc invalidnim osebam, caka pri vratih ene od predavalnic FDV.FOTO: JURE ERZEN/Delo
Sandra Hanžič, notranja politika
Sandra Hanžič, notranja politika
Ljubljana – Vlada je s sklepom dala soglasje k omejitvam vpisa na posameznih študijskih programih dodiplomskega in enovitega magistrskega študija za šolsko leto 2015/2016. Na razpis za vpis v programe se je prijavilo 16.151 kandidatov, prostih mest pa je 19.008.

Omejitev vpisa so sprejeli na 98 programih, kar je dvanajst manj v primerjavi s preteklim letom. Ljubljanska univerza je poleg omejitve vpisa predlagala tudi povečanje števila vpisnih mest za redni študij na programu Multimedija, ki ga skupaj izvajata fakulteta za elektrotehniko in fakulteta za računalništvo in informatiko – s 30 na 35. »Na podlagi prijav v prvem prijavnem roku ocenjujemo, da povečanje vpisnih mest za redni študij za pet ne povečuje prvotne finančne ocene, ker vsa razpisana mesta po zaključenem vpisu ne bodo zasedena,« so zapisali na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Eno mesto več je tudi za študij kiparstva, skoraj vse ostale programe pa so skrčili, kar je razvidno iz infografike.

Razpisnih mest je manj tudi na ljubljanski fakulteti za šport, po pet na smeri kineziologije in pri športni vzgoji. Na pedagoški fakulteti so za deset mest zmanjšali program dvopredmetni učitelj (biologija in gospodarstvo). Mariborska univerza je število prostih mest za študij angleškega jezika in književnosti na filozofski fakulteti zmanjšala za 13, primorska univerza pa je za deset mest okrnila študij biopsihologije na fakulteti za matematiko.

Akademije najbolj priljubljene

Največjo razliko med številom razpisanih mest in vpisanih dijakov so imele vse tri ljubljanske akademije – za glasbo, za gledališče, radio, film in televizijo in za likovno umetnost: prijav je bilo od dva- do desetkrat preveč. Veliko zanimanja je bilo tudi za predšolsko vzgojo (VS) na mariborski in primorski pedagoški fakulteti ter za vse tri študijske smeri na fakulteti za dizajn. Tudi na vseh osem študijskih programov ljubljanske zdravstvene fakultete je vpisov od pol- do šestkrat preveč; največ se jih je vpisalo na laboratorijsko zobno protetiko. Od 95 pa jih bodo na redni študij sprejeli le 15, prav toliko tudi na izredni študij.

Danes se konča rok za spremembo prijave na maturo, bodisi zaradi zamenjave izbirnega predmeta bodisi zaradi spremenjene ravni zahtevnosti na šoli (zaradi omejitve vpisa na visokošolske zavode). Ministrstvo je še opozorilo, da bo študij nekdanjih, »predbolonjskih« študijskih programov mogoče zaključiti le še do izteka študijskega leta 2014/2015, torej do 30. septembra 2016. Zakon ne predvideva nobenih izjem. Zato sporočajo, da postopke in pravila dokončanja študija podrobneje urejajo visokošolski zavodi sami. »Tisti, ki nameravajo končati 'stare' dodiplomske ali podiplomske študijske programe, naj se pravočasno pozanimajo na visokošolskem zavodu, kjer so študirali.«