Študentka v tujini: Karmen Lutman, nemško in evropsko pravo, Berlin

Večina nemških univerz ponuja pester nabor obštudijskih dejavnosti, ki so študentom na voljo za simbolične zneske.

Objavljeno
08. september 2014 17.49
Karmen Lutman
Karmen Lutman

Karmen Lutman, nemško in evropsko pravo, Humboldt Universität Berlin, Nemčija

Študij v Nemčiji je zelo dobro organiziran, za študente pa je tudi z vidika obštudijskih dejavnosti in nastanitvenih kapacitet dobro poskrbljeno. Ker je Nemčija izrazito decentralizirana država, je tak tudi univerzitetni sistem. Tako se številne, zelo priznane univerze nahajajo tudi v manjših mestih, ki so za potrebe študentskega življenja zelo primerna. Način dodiplomskega študija je primerljiv s slovenskim − sestavljen je iz predavanj in vaj.

Sama sem v Nemčiji zaključila magistrski študij nemškega in evropskega prava s pravno prakso na Humboldtovi univerzi v Berlinu, kjer sem opravljala tudi prakso v odvetniški pisarni. V nasprotju s slovenskimi pravnimi fakultetami se na večini nemških pravnih fakultet dodiplomski študij ne konča z diplomskim delom, temveč s tako imenovanim »prvim pravniškim državnim izpitom«, na katerem se preverja znanje izbranih predmetov iz preteklih let študija.

Ker je študij prava osredotočen zlasti na študij pravnega sistema države, v kateri je fakulteta, to v praksi pogosto pomeni, da se študent prava po končanem študiju najpogosteje zaposli v državi, v kateri je študiral, saj je najbolj seznanjen z njenim pravnim redom. V Evropski uniji, ki temelji na prostem pretoku delavcev in storitev, pridobljena izobrazba v eni državi članici sicer ni ovira za delo v drugi državi članici, vendar pa se na področju prava pogosto izkaže, da je za pravnika težje delati v državi, katere pravnega reda ni študiral.

Večina nemških univerz ponuja zelo pester nabor obštudijskih dejavnosti, ki so za simbolične denarne zneske na voljo študentom. Brez dvoma sta na prvem mestu velik izbor športnih dejavnosti in tujih jezikov. Tako imajo študentje iz tujine možnost obiskovati zelo kvalitetne univerzitetne tečaje nemškega jezika, ki so osredotočeni na izboljšanje nemškega jezika za komunikacijo na univerzitetni ravni.

V Nemčiji je dobro urejen tudi sistem študentskih domov, za katere pa se priporoča čimprejšnja prijava po spletu (ponavadi najkasneje pol leta prej). Študentski domovi so urejeni in relativno ugodni. Druga zelo priljubljena možnost bivanja je najem sobe v tako imenovanih »bivanjskih skupnostih«. To so stanovanja, v katerih živi več študentov, od katerih ima vsak v najemu ločeno sobo, delijo pa si kuhinjo in kopalnico.

Študij v Nemčiji prinaša veliko prednosti, kot so zelo kvaliteten študij s širokim naborom literature in možnostjo izbora različnih obštudijskih dejavnosti. Ena od težav, ki pogosto pesti tuje študente, je težje navezovanje stikov z nemškimi študenti. Kljub temu uživa multikulturnost na nemških fakultetah veliko podporo, kar je opaziti tudi v klopeh prvih letnikov.