Univerza Maribor: Sankcij ne bo, zanašajo se na prezir

Etični kodeks mariborske univerze: Branko Lobnikar sprememb ne pričakuje čez noč.

Objavljeno
25. november 2015 21.23
*tre*MARIBORSKA UNIVERZA
Peter Rak
Peter Rak
Maribor – »Na slovenskih univerzah imamo nešteto predpisov, pravilnikov in zakonov, kar pa še ne pomeni, da ni potreben tudi etični kodeks,« pojasnjuje izredni profesor Branko Lobnikar. Kodeks sankcij ne predvideva, a Lobnikar upa, da bo kršitelje spametoval prezir akademske skupnost.

Senat UM je soglasno potrdil kodeks profesionalne etike, ki opredeljuje minimalne etične standarde vedenj zaposlenih. Pravijo, da je namen kodeksa »vzpostaviti in krepiti visoke vedenjske standarde članov univerzitetne skupnosti ter s tem krepiti pripadnost univerzi, uresničevati družbeno odgovornost njenega delovanja, krepiti etiko raziskovanja ter zagotavljati prenos znanja in družbeni ugled univerze«. Določila kodeksa, ki sledijo trem imperativom profesionalne etike – dobrodelnosti, spoštovanju posameznika in pravičnosti –, veljajo za vsakega izvoljenega in imenovanega vodjo na univerzi, za vse visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske ter strokovne sodelavce, ki ga bodo morali tudi podpisati.

Ali ne gre v tem primeru predvsem za prazno formalnost, ki ne bo imela posebnega učinka? Lobnikar, ki je predsedoval komisiji, ki je kodeks pripravila, se strinja, da razmere na slovenskih univerzah niso idealne, vendar to še ne pomeni, da je treba dvigniti roke in se predati. Od kodeksa ne pričakuje velikih premikov čez noč, vendar je prepričan, da bo dolgoročno imel učinke. »Tudi Martin Kačur je žalostno končal, čitalnice pa so ostale,« je slikovit v primerjavah, sicer pa pričakuje, da bo prav takšen dokument izhodišče za postopno spremembo razmišljanja in obnašanja zaposlenih na univerzi.

»Na univerzi nismo vsi takšni, kot se ustvarja podoba v medijih, in tudi s pomočjo kodeksa bo vedno več takšnih, ki spoštujemo načela etike,« poudarja Lobnikar. Dokument ni nastal zaradi dogodkov na mariborski ekonomsko-poslovni fakulteti in afere Logožar, niti avtorji ne pričakujejo, da bo onemogočil zlorabe v prihodnosti, je pa napisan tako, da se bo prej ali slej moral vsak z njim identificirati, ne nazadnje bo to tudi jamčil s svojim podpisom.

In zakaj v kodeksu ni opredeljenih nobenih sankcij v primeru kršitve členov? Lobnikar pravi, da to ni njegov namen in da je to tudi sicer urejeno v drugih aktih univerze skupaj s statutom. V primeru nepravilnosti pa ob formalnih sankcijah skupaj z odstranitvijo s položaja pričakuje učinkovit odziv zaposlenih do kršilca in to je po njegovem mnenju prezir akademske skupnosti. »Nisem naiven, da bodo spremembe hitre, morda je posamezniki niti ne bodo jemali resno, a sem prepričan, da se bo postopoma vzorec obnašanja in delovanja v temeljih spremenil,« pravi Lobnikar, sicer izredni profesor na fakulteti za varnostne vede.