V jesenskem roku uspešna polovica maturantov

Rezultati pri posameznih predmetih so objavljeni na spletu.

Objavljeno
15. september 2014 17.38
vvo/Matura
Sonja Merljak, šolstvo
Sonja Merljak, šolstvo

Na jesenskem roku splošne mature se je letos dobro odrezalo precej več kandidatov kot lani. Uspešnih jih je bila namreč dobra polovica.

Na maturo se jih je prijavilo 1971 (lani 2174), izpitov pa se je udeležilo 1487 kandidatov (lani 1660). Maturo so opravljali iz 33 predmetov, so sporočili iz državnega izpitnega centra.

Od 471 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in so k maturi pristopili prvič, jih je uspešno opravilo vse izpite 266 oziroma 56,48 odstotka. Neuspešnih je bilo 205 kandidatov.

Lani je od 556 kandidatov v jesenskem roku uspešno opravilo splošno maturo 221 oziroma 39,75 odstotka.

Splošno maturo je ponovno v celoti opravljalo 173 kandidatov, od tega uspešno 29 oz. 16,76 odstotka. 129 jih je izboljševalo ocene in 108 oziroma 83,72 odstotka jih je bilo pri tem uspešnih.

Eno ali dve negativni oceni je popravilo 473 kandidatov od 747 (63,32 odstotka). Od 37 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo 10 kandidatov (27,03 odstotka) uspešnih.

Skupno je bilo v jesenskem roku uspešnih 807 kandidatov oz. 54,27 odstotka( lani 634 kandidatov oziroma 38,19 odstotka).

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem roku (pred ugovori) uspešno opravilo 7178 kandidatov (opravljalo jo je 8048 kandidatov) oziroma 89,19 odstotka, medtem ko je bilo lani uspešnih 7414 (86,29 odstotka) kandidatov.

Kandidati so maturitetna spričevala dobili danes, svoje rezultate pa so si lahko od petih zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu.

V treh dneh po objavi rezultatov lahko na Državni izpitni center oddajo tudi zahtevo za vpogled v izpitno dokumentacijo pri enem ali več predmetih.


Dodatni maturitetni izpit

K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature so je na jesenski rok prijavilo 356 kandidatov (lani 402). Izpit je opravljalo 211 kandidatov, od katerih je bilo 101 oziroma 47,87 odstotka uspešnih (lani 112 oziroma 43,75 odstotka).

Poklicna matura

Prijavilo se je 3483 kandidatov (lani 4012), udeležilo pa 2219 (lani 2535), od tega 1485 dijakov in 734 odraslih.

V celoti je jesenski rok poklicne mature opravljalo 1241 kandidatov, uspešnih jih je bilo 870 kandidatov oziroma 70,10 odstotka. Spričevala so na svoji šoli dobili 8. septembra.