Vpis v srednje šole

Največ šolarjev se je prijavilo v programe srednjega strokovnega izobraževanja.

Objavljeno
09. april 2015 13.18
K. V., Delo.si
K. V., Delo.si

Na spletni strani ministrstva je objavljena informacija o stanju prijav v srednješolske programe.

Do 3. aprila se je na 23.648 razpisanih mest za vpis novink in novincev prijavilo 18.743 (lani 18.098) kandidatk in kandidatov. V programe nižjega poklicnega izobraževanja se je prijavilo 379 (lani 348) kandidatov, v programe srednjega poklicnega izobraževanja 3528 (lani 3360) kandidatov, v programe srednjega strokovnega izobraževanja 8087 (lani 7725) kandidatov in v programe gimnazij 6749 (lani 6665) kandidatov.

Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 5652 (lani 5563), od tega za programe zasebnih šol 482 (lani 497) kandidatov. Za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1097 (lani 1102) kandidatov.

Deleži prijavljenih kandidatov glede na vrsto izobraževalnega programa kažejo, da se je za prihodnje šolsko leto v programe nižjega poklicnega izobraževanja prijavilo dva odstotka kandidatov (lani 1,9 odstotka), v programe srednjega poklicnega izobraževanja 18,8 odstotka (lani 18,6 odstotka), v programe srednjega strokovnega izobraževanja 43,1 odstotka (lani 42,6 odstotka), v gimnazijske programe pa se je prijavilo 36 odstotkov kandidatov (lani 36,8 odstotka). Podatki kažejo, da se je v primerjavi z lanskim letom nekoliko več kandidatov odločilo nadaljevati srednješolsko izobraževanje v programih srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja, nekaj manj pa v gimnazijskih programih.

V dijaške domove so se na 2409 razpisanih mest prijavili 1403 dijaki novinci. Prijavilo se je 154 dijakov več kot v lanskem šolskem letu.

Letos več devetošolcev kot lani

Letos sicer zaključuje osnovno šolo 17.971 devetošolcev (lani 17.280), število trenutnih prijav za vpis v srednjo šolo je sicer večje, ker so prijavo za vpis v prvi letnik oddali tudi kandidati, ki osnovno šolo zaključujejo v tujini, in tudi tisti, ki se ponovno želijo vpisati v prvi letnik, vendar v drug izobraževalni program.

Še je možen prenos prijave

Ministrstvo obvešča, da lahko vsi, ki so prijavnico oddali v roku, najkasneje do 24. aprila 2015 prijavnico prenesejo na drugo srednjo šolo ali v drug izobraževalni program na isti šoli, če menijo, da je to zanje ustrezneje in si bodo s tem zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo.

Prenesene prijavnice bodo šole sprejemale do navedenega datuma ne glede na število prijav, ki jih že imajo.

O morebitnih omejitvah vpisa v posameznih programih bodo prijavljene kandidate šole, kamor so oddali svojo prijavo, seznanile najkasneje do 3. junija 2015.