Vračilo Zoisovih štipendij

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad pričakuje, da bodo študenti zneske vrnili v tridesetih dneh.

Objavljeno
28. februar 2018 21.31
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije
Sandra Hanžič
Sandra Hanžič
Številni absolventi so te dni v poštni nabiralnik prejeli odločbo javnega štipendijskega sklada, da morajo vrniti štipendije, ki so jih prejeli od diplomiranja do izteka študentskega statusa. Na ministrstvu razlagajo, da študenti, čeprav imajo status, po diplomi niso upravičeni do štipendije, kar določata tako zakon kot pravilnik o štipendiranju.

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad pričakuje, da bodo študenti zneske – najvišja mesečna Zoisova štipendija z vsemi dodatki nanese 260 evrov – vrnili v tridesetih dneh. V primeru zamude nakazila na transakcijski račun ministrstva za delo jih čaka plačilo obresti. Kot izhaja iz ene od obrazložitev, je štipendija dodeljena za čas študija in se izplačuje tudi med absolventskim stažem, vendar le do diplome. Sklad jih vseeno izplačuje in jih zdaj, v primeru ene od študentk, po sedmih mesecih terja nazaj.

Druge pravice, ki so bile vezane na isti študentski status, so študenti pogosto izgubili že naslednji dan po diplomi. Ena takšnih je bila do nedavnega pravica do obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, ki jo krije državni proračun. Vendar so poslanci lani sprejeli zakon, ki jim je to pravico podaljšal do konca študijskega leta.

Zmeda zaradi sprememb

»Če bi vedela, kaj se bo zgodilo, bi z diplomo počakala do septembra. Razumem, da je štipendijo treba vrniti, če ne končaš letnika, ne morem pa razumeti, da moram vrniti enega minimalca v enem mesecu, ker sem predčasno diplomirala. Kje naj v tako kratkem času dobim toliko denarja?« se sprašuje ena od razočaranih študentk. Prepričana je bila, da ji štipendija, za katero je eden od pogojev status študenta, pripada do konca študijskega leta. Pri tem jo je zmedlo prav sprejetje omenjenega zakona. Sredi poletja, ko je diplomirala, ni imela nikakršne možnosti za zaposlitev, zato je bila štipendija ključna za njeno preživljanje. Med drugim si je z njo plačala najemnino v študentskem domu, vozovnico za prevoz in prehrano.

V Študentski organizaciji Slovenije pravijo, da razumejo težavo študentov, ki morajo nepričakovano vrniti denar. Svetujejo jim, naj zaprosijo za eno izmed možnosti, ki jih ponuja zakon – odlog vračila, obročno vračanje in celo odpis vračila štipendije. Razlagajo, da njeno prejemanje v času absolventa lahko razumemo kot izjemo, bonus, saj presega trajanje izobraževalnega programa: »Ureditev je po našem mnenju pravična, pogoji so tudi vnaprej jasni, in to že precej časa. Zakon o štipendiranju je podroben in strikten, saj so sredstva za Zoisove štipendije omejena.«

Štipendija samo do diplome

Na javnem skladu so nam postregli z zakonodajnimi razlogi za takšno ureditev. Zakon določa, da se štipendija po izteku izobraževalnega programa, tudi v primeru podaljšanja študentskega statusa, izplačuje do diplome. Konkretneje kot zakon, pravijo na ministrstvu za delo, področje ureja pravilnik o dodeljevanju štipendij, ki, denimo, štipendistu, ki je na posamezni stopnji šolanja prejemal štipendijo za podaljšan status manj kot 12 mesecev, na višji stopnji omogoča prejemanje za preostale mesece do polne dobe enega leta. »Če diplomira na prvi stopnji aprila in se mu izplačajo štipendije za sedem mesecev, je na drugi upravičen še do petih štipendij za absolventa,« navajajo. Vsi sogovorniki poudarjajo, da je štipendistova zakonska dolžnost, da sklad obvesti o zaključku šolanja. Če to stori pravočasno, mu takoj ustavijo izplačevanje štipendije, v nasprotnem primeru pa »preverijo vse stare štipendiste po tem, ko končajo obravnavo novih vlog. To je ravno v tem času,« dodajajo na ministrstvu, na skladu pa, da se na izdane odločbe študenti lahko pritožijo. O pritožbah bo odločalo ministrstvo.

Že v začetku meseca smo poročali o težavah, s katerimi se vsako leto srečujejo študenti. Okoli 390 jih je oktobra zaprosilo za Zoisovo štipendijo, vendar na polovici študijskega leta še niso prejeli odgovora. Na skladu so takrat pojasnili, da veliko časa porabijo za nepopolne vloge in preverjanje ustreznosti izjemnih dosežkov, ki jih navajajo dijaki. Za tekoče študijsko leto je prispelo 7833 vlog za dodelitev ali nadaljnje prejemanje štipendije, ki so jih dokončno rešili pred dvema tednoma.