Založniki ogorčeni, da ministrstvo ni namenilo dovolj denarja za učbenike

Financiranje učbeniških skladov: Založbe ministrstvu za izobraževanje očitajo zavajanje in slabo oskrbo z učbeniki.

Objavljeno
22. maj 2017 19.19
Nakupovanje učbenikov in šolskih potrebščin v Ljubljani, 29. avgusta 2016 [učbeniki,šolske potrebščine,šola,učenci,Ljubljana]
Sandra Hanžič
Sandra Hanžič

Ljubljana - Cilj novega modela oskrbe z učbeniki je vzdržnost. Ministrstvo za izobraževanje bo šolam na leto namenilo tri milijone evrov za obnavljanje skladov. S tem se želijo izogniti stanju preteklih let, ko je za to zmanjkalo denarja. Založniki trdijo, da bodo ta sredstva omogočala obnovo komaj na sedem let.

Šole bodo prejemale kvoto sredstev, ki bo izračunana na podlagi števila učencev in vrednosti točk. Ena znaša pet evrov, a si bodo na ministrstvu prizadevali za njeno zvišanje, je dopoldne napovedala pristojna ministrica Maja Makovec Brenčič.

Učbeniški skladi so bili v zadnjem desetletju različno financirani, zato je rdeča nit ureditve trajni model učbeniške politike, ki mora zagotavljati predvidljivost, učbeniki pa morajo biti kakovostni, tako vsebinsko kot fizično. O njihovi kakovosti bo moral ministrstvu vsako leto poročati zavod za šolstvo.     

Pomembna novost v novem šolskem letu so še brezplačna učna gradiva - tako učbeniki kot delovni učbeniki in delovni zvezki - za prvošolčke. Namenjenim jim bo šest točk oziroma 30 evrov. Učencem ostalih razredov bo namenjene 3,2 točke.

Dolgoročna politika v rokah šole

Prav tako bodo šole odslej samostojno odločale o nakupu konkretnih gradiv, a še vedno bodo z njimi morali soglašati starši. Poskrbeti bodo morale tudi za zagotavljanje njihove veljavnosti in za vnaprejšnje načrtovanje nakupov.

Založniki nudijo različne komplete učbenikov, delovnih zvezkov in delovnih učbenikov. Cene varirajo od 30 do 120 evrov, zato bodo na ministrstvu po novem enkrat letno v anonimizirani obliki objavili najnižje, najvišje in povprečne cene učbenikov. Leta 2015 je ministrstvo namenilo tri milijone za prenovo poškodovanih in neveljavnih učbenikov v tretji triadi, leto kasneje enak znesek še za drugo triado. Letos je na vrsti prva triada.

Učbeniška politika je sicer tesno povezana z učnimi načrti, zato bo tudi njihovo prenavljanje bolj premišljeno. Ne bo več »divje, torej neorganizirano in nesistematično, ker to ne omogoča avtonomije«, je pojasnila Andreja Barle Lakota, državna sekretarka.

Da bi prišli na nov sistem financiranja učbenikov in spreminjanja učnih načrtov tudi formalno, mora ministrstvo spremeniti tri pravilnike, kar se bo zgodilo v prihodnjih dneh. 

Založniki protestirajo

Po današnji predstavitvi financiranja so se ogorčeno odzvali šolski založniki Rokus Klett, Mladinska knjiga in DZS, saj je po njihovih izračunih ob zdajšnjih sredstvih zamenjava učbenikov v skladih možna na sedem let, kar je več kot gradiva fizično zdržijo.

Poleg tega jih med drugim zanima, kako bo ministrstvo z 30 evri financiralo nakup gradiv za prvi razred, ki povprečno stanejo 15 evrov več, in kako bo s 16 evri na učenca na leto poskrbelo za celovito upravljanje učbeniških skladov.

Ker se »pravila igre nenehno spreminjajo in tudi letos niso bila objavljena pravočasno, to pa založnikom in vodstvu šol onemogoča preudarno ravnanje,« se bodo založniki jutri odzvali na tiskovni konferenci.