Zaženi se: Hitri zmenki za prostore

Takšne zmenkarije smo organizirali že v Postojni in Novem mestu, kmalu pa se jima bo pridružilo še tretje mesto - Škofja Loka.

Objavljeno
30. maj 2017 12.10
Anja Šuler
Anja Šuler
V Postojni in Novem mestu smo se problematike vse večjega števila praznih prostorov v mestnih središčih lotili s pomočjo hitrih zmenkov. Kmalu se bomo na zmenkih spoznavali tudi v Škofji Loki.

V številnih slovenskih mestih se pojavljajo želje po revitalizaciji mestnih središč. Vedno več praznih prostorov niža atraktivnost mesta, slabša izgled z neurejenostjo in neosvetljenostjo izložb, zmanjšuje pritok ljudi v mesto, na račun omenjenega se znižuje splošna varnost in povečuje vandalizem, dolgoročno pa pada vrednost vsem nepremičninam v mestnih jedrih.

Imeti prazen prostor je za lastnika nepremičnine negospodarno. Prazen prostor propada hitreje kot prostor v uporabi, nastajajo stroški, prazen lokal je manj atraktiven in posledično se verjetnost hitre in uspešne prodaje manjša. Prostori v (začasni) rabi pa so počiščeni, urejene so izložbe, zvečer so osvetljeni. Lastniki so razbremenjeni obratovalnih stroškov in stroškov vzdrževanja, zavarovani so pred vandalizmom, smetenjem ... Vanje prihajajo meščani (morda tudi bodoči najemniki, kupci ...). Lokali in njihova neposredna okolica so deležni veliko večje pozornosti, kot bi je bili sicer, predvsem pa močno prispevajo k celotni podobi ter živahnosti mesta.


Oživljeni prostor v Postojni: Prodajalna z izdelki lokalnih ustvarjalk − Lokalc. Foto: Karmen Tomažič

Kljub obilici praznih prostorov pa vse več ustvarjalcev ter skupin, ki si sicer želijo delovati, ostaja brez dostopnega, finančno dosegljivega prostora, saj si najema pod tržnimi pogoji v začetku ne morejo privoščiti. Začasna raba prostora rešuje problem obeh omenjenih deležnikov, hkrati pa pozitivno vpliva tudi na okolico in lokalno ekonomijo.

Pri začasni rabi namesto o tržni najemnini govorimo o drugačnih dogovornih oblikah najema prostora. V zameno za brezplačno uporabo ali simbolično najemnino se lastnik in uporabnik lahko dogovorita za popravilo, čiščenje, osvežitev prostora ... Namesto najemnine se morda dogovorita za protiuslugo, poplačilo z znanjem ali storitvijo uporabnika.

Prvič so se načrtnega vzpostavljanja začasne rabe v kakšnem starem mestnem jedru pri nas lotili v Slovenj Gradcu s projektom »Kje je prostor?«. Nam, skupini mladih, je uspelo k sodelovanju v projektu pritegniti sedem lastnikov prostorov (med njimi tudi občino) in jih jeseni 2015 za najmanj mesec dni napolniti z novo vsebino. Dva od teh lokalov še vedno uspešno obratujeta. Eden je medtem postopoma prek progresivne najemnine prešel iz začasne rabe v običajni tržni najem.

Pri Delovni skupini za začasno rabo, ki deluje znotraj Mreže za prostor, smo se po zgledu iz Slovenj Gradca odločili ponuditi pomoč pri povezovanju lastnikov in potencialnih uporabnikov tudi v drugih mestih. Tako pozivamo lastnike prostorov, da jih za poskusno dobo v začasno rabo oddajo nevladnim organizacijam, društvom, ustvarjalcem, podjetnikom ...

Potencialne uprabnike prostorov in lastnike povabimo na hitre zmenke, kjer slednji predstavijo svoje prostore, izložbe ..., uporabniki pa svoje dejavnosti. Ko se predstavijo drug drugemu, se lahko, če so si seveda vzajemno všeč, dogovorijo za sodelovanje in oddajo/uporabo prostora.

Takšne zmenkarije smo skupaj z lokalnimi organizacijami organizirali že v dveh slovenskih mestih, kmalu pa se jima bo pridružilo še tretje. Prvi dogodek spoznavanja je potekal lansko pomlad v Postojni. Rezultat je bila poletna oživitev štirih praznih prostorov v Tržaški ulici. Letos spomladi pa so potencialni uporabniki lahko zbirali med osmimi praznimi prostori in eno izložbo v Novem mestu, za začasno rabo so se dogovorili za dva prostora.

Vse, ki delujete in potrebujete prostor v Škofji Loki (ali pa prazen prostor tam celo imate!), pa vabimo na naslednje »Hitre zmenke«, ki bodo 6. junija 2017 ob 18. uri na Mestnem trgu 36.

In kakšne aktivnosti lahko potekajo v praznih prostorih?

Projekt je odprt za vse potencialne sodelujoče ustvarjalce, posameznike, skupine, organizacije ..., ki bi si želeli prostor uporabljati za opravljanje svoje dejavnosti oziroma srečevanja in te možnosti zaradi finančne nedosegljivosti prostorov sicer nimajo.

Nekaj izmed možnih aktivnosti v prostorih:
• delavnice in prodajalne ustvarjalcev (šiviljstvo, oblikovanje gline, ročne spretnosti, popravljalnica koles ...)
• odprta pisarna, atelje (arhitekti, agenti, slikarji, oblikovalci ...)
• izobraževalne delavnice
• delavnice ročnih spretnosti
• galerija, razstavni prostor
• literarni večeri, predavanja
• predstavitev društev in izvajanje njihovih aktivnosti
• izložbena prodajalna lokalnih umetnikov

Seveda pa lahko vsak lastnik prostora izrazi svoje želje oziroma omeji uporabo za določene aktivnosti. Te bodo torej odvisne od želja lastnikov in interesov začasnih najemnikov, želimo pa si čim bolj raznovrstne ponudbe in vključevanja vseh starostnih skupin.

***

Anja Šuler je vodja Delovne skupine za začasno rabo pri Mreži za prostor, ter soavtorica projekta Kje je prostor?, kjer so v Slovenj Gradcu za več mesecev omogočili začasno rabo številnih praznih lokalov v središču mesta.