Zaženi se: Kako do prostora za delovanje

Morda bo zadostoval že sprehod po bližnji okolici. Presenečeni boste, koliko praznih lokalov, izložb največkrat niti ne opazimo.

Objavljeno
04. januar 2016 14.52
bsa_utrip lj
Anja Šuler
Anja Šuler
Če ste društvo, mlad podjetnik, ustvarjalec, skupina mladih ... pa nimate prostora za delovanje oziroma ustvarjanje ali pa si profitnega najema ne morete privoščiti, lahko prostor pridobite po principu začasne oziroma vmesne rabe prostora.

Problem praznih prostorov

Število praznih lokalov dosega kritično točko, ko se ljudje aktivno sprašujejo o problematiki. Hkrati se pojavlja čedalje več organiziranih skupin in ustvarjalcev, ki si želijo delovati, a kot oviro navajajo primanjkljaj dostopnega in finančno dosegljivega prostora.

Kot so zapisali koordinatorji Mreže za prostor, je »začasna raba prostora lahko pomemben dejavnik pri oživljanju zapuščenih in nerabljenih prostorov − pa naj gre za odprte površine, stavbe ali njihove dele. Medtem ko so nerabljeni prostori znak zastoja in mrtvila, pogosto pa vodijo celo k propadanju in posledično degradiranju širšega okoliša, začasna raba pomembno vpliva na dvig uporabne, ekonomske, družbene in kulturne vrednosti samega prostora in njegove okolice. Obenem izboljšuje prostorske pogoje za različne dejavnosti in urbane skupnosti, s čimer pomembno vpliva tako na vznik in uresničitev posameznih pobud kot tudi na dvig kakovosti in pestrosti življenja v mestnih četrtih«.

Kaj sploh je začasna raba?

Pri začasni rabi namesto o tržni najemnini govorimo o drugačnih dogovornih oblikah najema prostora. Nepremičnine, ki so že dalj časa prazne in kjer lastnik neuspešno išče najemnika, propadajo in so praviloma v slabšem stanju. V zameno za brezplačno uporabo ali simbolično najemnino se zato lahko lastnik in uporabnik dogovorita za popravilo, čiščenje, osvežitev prostora ... Namesto najemnine se lahko dogovorita za protiuslugo, poplačilo z znanjem ali storitvijo uporabnika.

Kje najti primeren prostor?

Morda bo zadostoval že sprehod po bližnji okolici. Presenečeni boste, mimo koliko praznih prostorov, lokalov, izložb se vsak dan sprehajamo, pa jih največkrat niti ne opazimo. Priporočamo spontane pogovore s prebivalci. Mimogrede pa povprašajte še o stanju, lastniku, prejšnjih uporabnikih ...

Pobrskajte po portalu za povezovanje idej in prostorov PIIP.

O praznih prostorih v javni lasti velja povprašati tudi na občinskih uradih. Društvom s statusom delovanja v javnem interesu lahko javni lastniki nepremičnin po zakonu omogočijo brezplačni najem, za začasno rabo pa se velja tudi sicer poskusiti dogovoriti z občino.

Večje možnosti za dogovor imate pri prostorih, ki so dalj časa prazni ter v slabšem stanju, lastnik pa (neuspešno) išče potencialnega najemnika.

Kako najti lastnika prostora

Včasih je telefonska številka napisana na izložbi, vratih lokala.

Če je lastnik pravna oseba, boste podatek o tem našli na portalu Prostor.

Vprašajte v soseski. Dober vir informacij so starejši prebivalci z večletnim pregledom nad dogajanjem v mestu. Nekaj prijaznih pogovorov z lokalnimi prebivalci po navadi pripelje do informacije o lastniku.

Majhni koraki

Za začetek si za cilj začasne rabe zastavite krajše časovno obdobje. Lastnika prostora boste lažje prepričali v oddajo za pol leta ali celo zgolj za nekaj mesecev kot za eno ali več let.

Med tem časom se zgradi zaupanje, na podlagi katerega boste lažje podaljšali dogovor o uporabi. Hkrati imate tako tudi sami na voljo preizkusno obdobje, ko se pokaže realna slika stroškov, elektrike, vode, ogrevanja ... ter skritih stroškov morebitnih popravil.

Če nameravate opravljati pridobitno dejavnost, se je smiselno dogovoriti za obliko progresivne najemnine. Tako v prvih mesecih uporabe plačujete samo delež najemnine, ki se s časom počasi veča. Šele ko vam posel steče, začnete plačevati realno ceno najema.

S kakšnimi argumenti prepričati lastnika

Imeti prazen prostor je za lastnika negospodarno. Tak prostor propada hitreje kot prostor v uporabi, poleg tega nastajajo stroški. Prazen lokal je vizualno manj atraktiven in posledično se verjetnost hitre in uspešne prodaje manjša. Nezasedeni prostori povzročajo škodo tako v notranjosti hiše (pokanje cevi, zastajanje vode, plesen ...) kot v zunanjosti (vandalizem, smetenje, plevel, listje, zanemarjenost ...).

Naštejte razloge, zakaj je za lastnika smislena oddaja, ter kaj lahko ponudite namesto najemnine (čiščenje, ureditev prostora, ureditev priključkov, pleskanje). V zameno lahko ponudite tudi intelektualne ali druge storitve.

Funkcionalen prostor v uporabi bo deležen veliko večje pozornosti, kot bi je bil sicer. Vanj bodo prihajali obiskovalci, meščani (morda tudi lastnikovi potencialni kupci ali najemniki). Predvsem pa bo urejen prostor močno prispeval k celotni podobi mesta oziroma soseske.

Kaj moram vedeti, preden se odločim za začasno rabo prostora

Morda je v vaši okolici še kdo s podobnimi željami? Povežite se! Če nastopate kot organizirana skupina, imate lahko boljše pogajalsko izhodišče. Tudi stroški bodo nižji, če si jih delite, akcije urejanja prostora pa hitrejše ter verjetno precej bolj zabavne.

Za opremo prostora ne potrebujete velikih finančnih sredstev. Pri začasni rabi to tudi ne bi bilo smiselno. Za pohištvom poglejte v Centrih za ponovno uporabo, na garažnih razprodajah ter na internetu.

Lastnika povprašajte, ali je v prostoru priklopljena elektrika. Če ni, prosite za pooblastilo za urejanje priklučitve ter pridobite podatek o tem, koliko časa je prikjuček že odklopljen. Če je od odklopa minilo dalj časa (več kot tri leta), bo postopek zahtevnejši, strošek priklopa pa večji, saj bo treba pridobiti ponovno soglasje za priključitev. Pozanimajte se o preostalih obstoječih priključkih (internet, voda ...) ter stroških prostora (komunalni prispevki, voda, ogrevanje, upravljanje ...).

Ko dorečete vse podrobnosti sodelovanja, z lastnikom podpišete še pogodbo. Vzorec najdete na naslovu http://www.rcke.si/zakonodaja.


Več informacij:

http://zacasnaraba.net
http://prostorisodelovanja.si/poglavje-zacasna-raba/
https://www.piip.si/iscem-prostor
http://ipop.si/2013/10/18/zacasna-raba-prostora-je-koristna-za-lastnike-uporabnike-in-mesta/

***

Anja Šuler je soavtorica projekta Kje je prostor?. S projektom, ki je potekal v Slovenj Gradcu so za več mesecev omogočili začasno rabo sedmih praznih lokalov v središču mesta.