Zmanjkuje učilnic, pa tudi učiteljev

Demografija: V osnovne šole vstopajo največje generacije otrok po letu 1995.

Objavljeno
16. september 2014 20.42
rsi*ucenci
Sonja Merljak, šolstvo
Sonja Merljak, šolstvo
Ljubljana – V nekaterih osnovnih šolah že tretje leto zapored beležijo rast števila vpisanih otrok. Za odhajajočega ministra dr. Jerneja Pikala so vse večje generacije razlog za zadovoljstvo, toda ponekod ugotavljajo, da zanje nimajo niti prostora niti kadrov.

V 450 osnovnih šol se je v tem šolskem letu vpisalo za 152 oddelkov več otrok. To je največja generacija šolarjev po letu 1995. Njihovo število je padalo vse do leta 2003, ko se je rodilo 17.321 otrok; a že tri leta kasneje se je rodilo 18.932 otrok, torej približno toliko kot leta 1995. V naslednjih letih je število še rastlo in leta 2010 doseglo vrh: 22.343 otrok. Potem se je rast ustavila (21.947 oziroma 21.938), nato pa začela padati. Lani se je rodilo le še 21.111 otrok.

Z nihanjem so se morali najprej spopasti v vrtcih, kjer so v minulih letih prostorske težave reševali s prizidki, novogradnjami in predelavami. Zdaj se morajo na velike generacije pripraviti v šolah, ki pa so, tako kot druge javne ustanove, zavezane k zmanjševanju števila zaposlenih. Na nekaterih šolah se je število prvošolcev podvojilo že pred tremi leti; nato se jim je vsako leto pridružilo še za dodaten oddelek otrok. Če so sprva še imeli prostorske in kadrovske rezerve, letos ugotavljajo, da jim je začelo zmanjkovati učilnic, učiteljev in celo garderobnih omaric.

»Če bo treba še naprej zmanjševati število zaposlenih ob povečanem številu otrok in oddelkov, bo to pomenilo velike težave. Verjetno bo potrebno dodatno zaposlovanje, pojavila pa se bo tudi prostorska stiska,« opozarja predsednik združenja ravnateljev Milan Rejc.

A po drugi strani demografski podatki kažejo, da je ta velika generacija zgoščena na nekaj letnikov. Kaj se bo zgodilo, ko bodo generacije znova začele usihati? »Število zaposlenih se pač sprva ne bo več povečevalo. Če pa bo število učencev močno padlo, bo to pomenilo odpuščanje. Šole, ki imamo vrtce, lahko prostore do neke mere kombiniramo. Vendar to ni prava rešitev, sploh pa ne trajna. V šolah, kjer primanjkuje prostora, bi nujno morali dozidati manjkajoče prostore.«

Na direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo pravijo, da so občine zadolžene za spremljanje demografskih gibanj otrok in načrtovanje potreb po prostoru, sami pa spremljajo oblikovanje oddelkov, kar je osnova za potrjevanje sistemizacije delovnih mest. »Trenutno in v naslednjih letih ni pričakovati večjih težav pri zagotavljanju strokovnega kadra. Večji problem imajo v manjših šolah, kjer strokovni delavci poučujejo dodatne predmete. Populacijska nihanja je trenutno lažje urejati na kadrovskem področju kot pri problemu 'zidov',« pravijo na ministrstvu.