Skoraj polovico spletnih uporabnikov zanima prehrana

Največ takih, ki jih to zelo zanima ali zanima, so mladi in ženske. Pleg prehrane jih zanimajo tudi področji zdravja in zdravil.

Objavljeno
10. september 2014 13.41
jsu+Nedelo
Ba. Pa., gospodarstvo
Ba. Pa., gospodarstvo

Ljubljana − Po zadnjih podatkih MOSS kar 41,96 odstotka slovenskih spletnih uporabnikov zanimajo informacije o prehrani. To področje zelo zanima 18,01 odstotka uporabnikov, medtem kot 20,57 odstotka spletnih uporabnikov informacije o prehrani niti zanimajo niti ne zanimajo, 8,87 odstotka uporabnikov ne zanimajo, 6,74 odstotka spletnih uporabnikov pa področje prehrane sploh ne zanima.

Največ spletnih uporabnikov, ki jih področje prehrane zanima ali zelo zanima, je iz starostne skupine od 25 do 34 let. Moških je 360.392, žensk pa 496.978.

Med spletnimi uporabniki, ki jih zanima ali zelo zanima področje prehrane, je 490.937 spletnih uporabnikov, ki jih zanima tudi področje zdravja in zdravil, ter 203.762 spletnih uporabnikov, ki jih zelo zanima področje zdravja in zdravil. Prav tako so med njimi 52.004 spletni uporabniki, ki nakupujejo preo domačih spletnih trgovin tedensko ali pogosteje, ter 140.443 takih, ki prek domačih spletnih trgovin nakupujejo vsaj enkrat na mesec.