Izobraževanje v radiofarmaciji

Podiplomski študij na Fakulteti za farmacijo v sodelovanju s Kliniko za nuklearno medicino UKC Ljubljana in Univerzo ETH Zürich.

Objavljeno
30. avgust 2017 15.12
D. B.
D. B.

Na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani se je ta teden začelo vrhunsko podiplomsko izobraževanje za farmacevte, kemike in biokemike iz vse Evrope. S tem načinom izpopolnjevanja znanja iz radiofarmacije, želijo prispevati h kakovosti in uspešnosti sodobnega načina zdravljenja bolnikov z nekaterimi vrstami rakavih bolezni.

Najsodobnejši, modularni način izobraževanja skupaj organizirajo predavatelji s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani v sodelovanju s Kliniko za nuklearno medicino UKC Ljubljana in Univerzo ETH Zürich. Poudarjajo, da gre tudi za pomembno strokovno priznanje fakulteti za farmacijo, da to izobraževanje pripravljajo kot enakovredni partnerji ETH, ki velja za eno najuglednejših evropskih univerz.

Radiofarmacija je posebna veja farmacije, ki se ukvarja z radioaktivnimi zdravili, ki jih uspešno uporabljajo pri diagnosticiranju, predstavljajo pa tudi možnost za posebno, ciljno zdravljenje nekaterih vrst raka. Ta zdravila namreč »izkoriščajo« radioaktivno sevanje v točno določenih delih telesa in tudi v tumorjih.

V zadnjih letih je radiofarmacija doživela pospešen razvoj, zato se povpraševanje po specialistih iz radiofarmacije, usposobljenih za zelo zahtevno pripravo in uporabo radioaktivnih zdravil, povečuje. Zelo malo centrov v Evropi pa ima ustrezne licence za izobraževanje specialistov iz radiofarmacije – in Slovenija je med njimi.

»Celoten program evropskega podiplomskega izobraževanja iz radiofarmacije je sestavljen iz treh sklopov, od katerih enega izvajamo na ljubljanski fakulteti za farmacijo že od leta 2003 in je vsebinsko edini v Evropi. Do zdaj se ga je udeležilo že več kot 210 slušateljev iz vse Evrope in širše,« pojasnjuje pobudnica in glavna koordinatorica tega izobraževanja doc. dr. Tanja Gmeiner.

Dr. Marko Krošelj s klinike za nuklearno medicino UKC v Ljubljani, ki je pred leti uspešno končal podiplomsko izobraževanje iz radiofarmacije, dodaja, da so na omenjeni kliniki od leta 2013 vključeni v program kliničnega preizkušanja novega radioaktivnega zdravila za zdravljenje posebne oblike raka ščitnice, ki je bilo v sodelovanju z različnimi evropskimi centri razvito prav pri nas. Tako se po besedah doc. Tanje Gmeiner, »dobra praksa in strokovna odličnost tudi prek uspešnega podiplomskega izobraževanja, uspešno širita tudi čez slovenske meje«.