Najboljši približek koralnega grebena

Znanstvena monografija o koralam podobnih formacijah v našem morju

Objavljeno
25. maj 2017 11.00
Simona Fajfar
Simona Fajfar
Ob svetovnem dnevu biotske raznovrstnosti so v morski biološki postaji Piran, ki deluje v okviru nacionalnega inštituta za biologijo, predstavili znanstveno monografijo Biogenic formations in the Slovenian sea avtorjev Lovrenca Lipeja, Martine Orlando Bonaca in Boruta Mavriča.

V knjigi so z besedilom, fotografijami in ilustracijami opisali biogene formacije – eno manj znanih, če ne kar neznanih posebnosti severnega Jadrana: formacije, ki so jih ustvarili živi organizmi. Najmanjša takšna spregledana življenjska okolja merijo komajda nekaj kvadratnih decimetrov, največja pa se kot nekakšna podvodna trdnjava vzpenja deset metrov nad morskim dnom. Gradniki teh formacij so predvsem koraligene alge in sredozemska kamena korala. Poleg tega najdemo tudi miniaturne grebene iz tujerodnega mnogoščetinca Ficopomatus enigmaticus.

V monografiji so avtorji predstavili mehanizme nastanka biogenih formacij, naseljevanje in razvoj filtratorske skupnosti ter procese biokonstrukcije in bioerozije. Formacije so opisali kot primerna okolja za raziskovanje in razumevanje številnih življenjskih strategij, denimo izogibanju plenilcem s prikrivanjem in zavajanjem ali mimikrijo. Spoznamo pa tudi skrivnostne kriptobentoške ribe, ki so skrite v votlinah, rovih, špranjah in jamah.

Priznani avstrijski morski biolog in znani raziskovalec ekoloških procesov v severnem Jadranu prof. Michael Stachowitsch je v recenziji zapisal: »Ta knjiga predstavlja manj znane tipe biogenih formacij, kot so 'trezze' ali 'tegnue', prekoraligen, koraligen in sredozemsko kameno koralo – kar je najboljši približek koralnim grebenom v Sredozemlju.«