Podeljene štipendije »Za ženske v znanosti« 2018

Letošnje prejemnice štipendije so kemijska tehnologinja Gabrijela Horvat, pedologinja Erika Jež in biokemičarka Tea Lenarčič.  

Objavljeno
14. marec 2018 14.36
S. R. P.
S. R. P.
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO je s podporo L'Oreala ob zaključku letošnjega 12. nacionalnega razpisa Za ženske v znanosti 2018 trem mladim slovenskim raziskovalkam podelila štipendijo v višini 5000 evrov. Letošnje prejemnice štipendije so kemijska tehnologinja Gabrijela Horvat, pedologinja Erika Jež in biokemičarka Tea Lenarčič. Njihova raziskovalna dela odsevajo znanje in odličnost ter predstavljajo pomemben prispevek k razvoju znanosti.

V Sloveniji doktorski naziv dosega okoli 53 odstotkov žensk, a jih v raziskovalnih vodah ostane le 36,1 odstotka, kar je 3,9 odstotka pod evropskim povprečjem. Vloga žensk v znanosti se počasi, pa vendarle, spreminja. Tudi zato, da bi bile ženske v večjem odstotku zastopane v znanosti in z namenom spodbujanja mladih raziskovalk, da ostanejo na tej profesionalni poti dolgoročno, so letos že dvanajstič zapovrstjo v imenu partnerjev programa in pod pokroviteljstvom ZRC SAZU trem najbolj perspektivnim mladim raziskovalkam - Gabrijeli Horvat, Eriki Jež in Tei Lenarčič - štipendije nacionalnega programa »Za ženske v znanosti« podelili Brigitte Streller, generalna direktorica L'Oréal Slovenija, dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora RS in dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

28-letna Gabrijela Horvat raziskuje na področju aerogelov. Ti so visoko funkcionalni nanomateriali, ki se že uporabljajo v industriji, v zadnjem času pa se raziskuje njihova uporaba na področju farmacije, prehrambne industrije in medicine. Aerogel lahko namreč služi kot pomožna snov zdravila, pri katerih lahko učinkovito nadzorujemo dolžino in mesto sproščanja zdravilnih učinkovin v telesu.

Gabrijela v okviru svojega doktorskega študija na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru aerogele pripravlja iz okolju prijaznih materialov z uporabo zelene tehnologije. Aerogele je raziskovala že na diplomskem študiju, kjer je vzljubila tudi delo raziskovalke: »Navduševalo me je še neodkrito, slabi rezultati so me gnali naprej, nikoli nisem niti pomislila, da bi odnehala. Ni mi bilo težko biti v laboratoriju 10 ur in več, potem pa doma še brati člankov in študirati, kje lahko še kaj izboljšam.«

32-letna Erika Jež se pri svojem raziskovanju ukvarja z vrednotenjem čiščenja onesnažene zemlje v Mežiški dolini. Več stoletno aktivno rudarjenje na tem območju je namreč privedlo do onesnaženja tal s potencialno strupenimi kovinami, po čiščenju s kelatnim liganidom pa njegova zanemarljiva količina še vedno ostaja v tleh. Mlada raziskovalka tako ocenjuje tveganje takšnega čiščenja za okolje in išče rešitev za preprečitev širjenja kelatnega liganida v okolje.

Svojo raziskavo opravljal na Centru za pedologijo in varstvo okolja na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, njen doktorski študij pa poteka tudi na Fakulteti za agronomijo. Erika, ki ima kljub mladosti in zavidljivi raziskovalni karieri že dva otroka, o štipendiji pravi: »Bolj kot nagrado, sem želela štipendijo dobiti zaradi reference, ki mi lahko odpre nova vrata v raziskovanju in znanosti. Prepričana sem, da je moje delo zelo pomembno predvsem z vidika tesnega sodelovanja z gospodarstvom.«

27-letna Tea Lenarčič preučuje molekularno evolucijo proteinske domene za vezavo na površino celic. Kot mlada raziskovalka na Kemijskem inštitutu v Ljubljani v okviru doktorskega študija na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani poudarek pri raziskovanju daje na preučevanje proteinov NLP. Danes namreč okužbe s fitopatogenimi mikroorganizmi predstavljajo velik problem, saj agronomska podjetja na račun poškodovanih pridelkov na leto izgubijo več milijard dolarjev. S preučevanje različnih proteinov in njihovo primerjavo pa lahko racionalno načrtuje fitofarmacevtska sredstva. Rezultati njene raziskave so bili objavljeni tudi v znanstvenem članku v reviji Science.

Tea pravi, da je prejeta štipendija pohvala, da dobro dela, hkrati pa je odlična priložnost za promocijo žensk v znanosti in same znanosti: »Znanstveniki namreč težko razložimo neznanstvenikom, kaj počnemo in zakaj to počnemo. Zato laična javnost velikokrat ne razume teže posameznih raziskav in temu ne posveča pozornosti. Stvari se v znanosti namreč pomikajo precej počasneje kot v današnjem hitrem svetu.«

V Sloveniji Nacionalni program L'Oréal-UNESCO »Za ženske v znanosti« že vse od leta 2006 opozarja na pomen in vlogo žensk v znanosti in s štipendijami nagrajuje njihovo znanstveno odličnost. Partnerja projekta, L'ORÉAL in UNESCO, sta s štipendijami doslej nagradila že 34 izjemnih raziskovalk, od katerih sta dve prejeli tudi mednarodne štipendije. Program je namreč del širšega L'Oréal-UNESCO partnerstva »For Women in Science«, ki letos praznuje 20 let. Ta vključuje tudi mednarodne štipendije za mlade raziskovalke in njihovo raziskovalno delo v tujini ter mednarodne nagrade za že uveljavljene znanstvenice z izjemnimi dosežki v znanosti.