Zoisova nagrada za življenjsko delo akademiku Petru Fajfarju

Nagrajenec velja za utemeljitelja sodobnega potresnega inženirstva v Sloveniji.

Objavljeno
21. november 2015 12.31
Zoisovo nagrado za življensko delo je prejel akad. prof. dr. Peter Fajfar. Portorož, 20,11,2015[zoisove nagrade,akademiki,]
Ra. K., Znanost
Ra. K., Znanost
Portorož – V portoroškem avditoriju so sinoči slovesno podelili najvišja priznanja za znanstveno in raziskovalno delo v naši državi. Dobitnik letošnje Zoisove nagrade za življenjsko delo je akademik Peter Fajfar, redni profesor na ljubljanski fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter redni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Nagrajenec velja za utemeljitelja sodobnega potresnega inženirstva v Sloveniji, saj je s svojim delom odločilno prispeval, da se je ta veja znanosti pri nas povzpela na sam evropski in svetovni vrh. Fajfarjeve metode za analizo gradbenih konstrukcij so v globalnem merilu postale eno temeljnih orodij pri raziskavah potresne odpornosti. Njegova dela so pogosto citirana tako v domačih kot tujih podatkovnih zbirkah, globoko pa ga spoštuje tudi slovenska strokovna javnost.

Med njegovimi dosežki najpogosteje omenjajo metodo za elastično statično, dinamično in stabilnostno analizo objektov visoke gradnje. Fajfarjeva računalniška realizacija te metode je bila kar tri desetletja najširše uporabljano projektantsko orodje v Sloveniji in nekdanji skupni federaciji in je po kakovosti analize daleč presegala običajno svetovno prakso. Najodmevnejši znanstveni dosežek prof. Fajfarja pa je nelinearna potisna metoda za potresno analizo, ki je zaradi računske učinkovitosti in uporabnosti v praksi pomemben svetovni mejnik v potresnem inženirstvu. Vsekakor so znanstvena dognanja dr. Petra Fajfarja močno vplivala na razvoj protipotresnih predpisov in standardov v Sloveniji in Evropi.

V Portorožu so sinoči podelili še tri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke (dobitniki so prof. dr. Mitjan Kalin z ljubljanske fakultete za strojništvo, prof. dr. Tomaž Pisanski, vrhunski raziskovalec na področju diskretne in računalniške matematike, in prof. dr. Borut Štrukelj za dosežke pri razvoju farmacevtske biotehnologije v Sloveniji). Podeljenih je bilo še pet Zoisovih priznanj, Puhovo priznanje za izume ter priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije – prejel ga je prof. dr. Matija Strlič, redni predavatelj na Univerzitetnem kolidžu v Londonu ter redni profesor analizne kemije na Univerzi v Ljubljani.