Predstavitvena informacija

Ste pred izgubo zaposlitve?

Z novim znanjem in kompetencami do sprememb v življenju.

Objavljeno
16. september 2020 08.43
Posodobljeno
16. september 2020 08.47
Foto: INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje
Že sprememba delovnega okolja zaseda visoko mesto na lestvici stresnih situacij, ko pa se zaradi različnih razlogov znajdemo pred izgubo zaposlitve, je stiska še večja. Da bi lažje prešli v novo zaposlitev ali ohranili obstoječe delovno mesto, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izvaja program Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela (SPIN), ki s sofinanciranjem delavnic pomaga zaposlenim, da ohranijo zaposlitev ali preidejo v novo zaposlitev. 

Aktivnosti, ki jih izvajata dve projektni partnerstvi, so za udeležence brezplačne. Namenjene so tistim, ki so prejeli redno odpoved o zaposlitvi, v času trajanja odpovednega roka, osebam, za katere je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno, osebam, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najpozneje čez tri mesece, in osebam, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih ali tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potrebujejo dodatna znanja/kompetence, karierni razvoj za ohranitev zaposlitve ali učinkovitejši nastop na trgu dela.

S projektom želijo udeležence spodbuditi k aktivnemu načrtovanju in razvoju lastnih karier glede na potrebe delodajalcev in trga dela. Ob tem bodo razvijali veščine in tehnike, ki jim bodo olajšale upravljanje s spremembami, s katerimi se soočajo na delovnih mestih, ter razvijali kompetence, ki jih potrebujejo pri delu. Tako se bo povečala njihova zaposljivost, zmanjšalo pa se bo tveganje prehoda v brezposelnost. Marta Turk iz Zavoda Meta, ki je projektni partner, je povedala, da so pričakovanja vključenih oseb odvisna tudi od njihovih delovnih izkušenj in trajanja prejšnje zaposlitve: »Nekateri želijo čimprej najti novo službo in ne razmišljajo o tem, da bi izkoristili priložnost ter pridobivali nova znanja. Z njimi delamo bolj poglobljeno in usmerjeno, hkrati pa jim pomagamo pri razvijanju veščin, kako iskati zaposlitev. Drugi so spet navdušeni, da imajo priložnost izbrati usposabljanja za veščine in znanja, za katere se sicer ne bi mogli odločiti, če bi bila plačljiva. Številne zanima možnost samozaposlitve, vendar nimajo izkušenj v podjetništvu, veliko pa je tudi starejših, ki imajo slabo samopodobo, saj so bili pri delodajalcih velikokrat zavrnjeni.« 

image
Foto: INVEL Inkubator za razvoj podjetništva, d.o.o., Velenje


Projektni partnerstvi sodelujeta tudi z območnimi službami Zavoda RS za zaposlovanje in njegovimi kariernimi središči, zelo pomembno pa je sodelovanje s podjetji oziroma delodajalci. Za vse, ki so pred izgubo zaposlitve in se želijo vključiti v projekt, so jim v okviru razvoja kariere na voljo informiranja, motivacijske delavnice in individualna svetovanja, v okviru razvoja kompetenc pa se vključene osebe udeležijo usposabljanj, za katera se same odločijo in za katera menijo, da bodo pripomogla k novi zaposlitvi ali prezaposlitvi na drugo delovno mesto. »Ljudem to predstavlja most do razvoja in napredovanja v karieri. Največjo prednost projekta vidijo v možnosti izbire vsebin za vsakega udeleženca posebej, saj je po njihovem mnenju zastavljen tako, da v ospredje postavlja udeleženca kot posameznika in se osredotoča na njegove lastne interese in potrebe,« ugotavlja Viktorija Zanoškar iz organizacije INVEL, inkubatorja za razvoj podjetništva, d. o. o., saj s sodelavci opaža, da so udeleženci izredno motivirani in navdušeni nad priložnostjo, da se lahko – ne glede na starostno skupino in izobrazbo – karierno izpopolnjujejo in izobražujejo. 

Tisti, ki se vključujejo v aktivnosti projekta, prinašajo s seboj različne zgodbe, za seboj imajo različne poklicne poti in različno število let zaposlitve. Kljub situaciji, v kateri so se znašli, torej pred izgubo zaposlitve, pa je pomembno, da najdejo željo po pridobivanju novih znanj in kompetenc. Marsikdo pa prepozna tudi priložnost, da se ustavi in razmisli, ali bi morda svojo poklicno kariero nadaljeval drugače in pridobil nova znanja ter kompetence za nadaljnjo poklicno pot. To se je zgodilo tudi 58-letni udeleženki, ki je po več kot 30 letih zaradi prevzema podjetja izgubila zaposlitev, pojasnjuje Klara Zavrl iz Competa, kadrovske storitve, d. o. o., ki je tudi partner v projektu: »Prepričana je bila, da je najti novo službo pri njenih letih misija nemogoče. Z vključitvijo v projekt pa je pridobila samozavest, prišla do novih spoznanj o sebi, na novo odkrila pozabljene interese in se odločila, da jim sledi. Skupaj smo pripravili načrt, kako se bo tega lotila, in trenutno je v procesu poklicne prekvalifikacije. Ljudi, ki verjamejo, da so prestari, da bi našli novo službo in prehitro obupajo, je ogromno.« A prepričanja, ki jih ima človek o sebi, lahko pogosto postanejo samouresničujoče se prerokbe. Tudi to je ena od stvari, ki jih obravnavajo na delavnicah v projektu, namenjenem razvoju kariere in izvajanju aktivnosti za razvoj kompetenc.   

Izvajalci aktivnosti so povedali, da se vloženi trud in čas zagotovo obrestujeta, saj ob koncu vključitve vidijo konkretne spremembe in napredek pri posameznikih. Ker je vsak človek zgodba zase, so veseli, ko najdejo skupne cilje in skupaj z njimi začrtajo pot, kako jih doseči. V organizacijah, vključenih v projekt, in na Javnem štipendijskem, razvojnem, preživninskem in invalidskem skladu RS si želijo čim več uspešnih vključitev v izvajanje aktivnosti, zadovoljnih udeležencev in uspešnih zaključkov. 

Če ste pred izgubo zaposlitve in bi se želeli vključiti v brezplačno svetovanje in aktivnosti programa SPIN, lahko dodatne informacije dobite na spletni strani sklada ali po telefonu 030 756 725 (kohezijska regija Zahodna Slovenija) ali 064 250 056 (kohezijska regija Vzhodna Slovenija).Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.