Mladi alternativci županu očitajo, da zavaja javnost

Mladinski center C. M. A. K. si še vedno želi prostor za koncerte, a občina denarja za odkup hiše nima. S prostori v Večnamenskem centru alternativci niso (povsem) zadovoljni.

Objavljeno
01. junij 2020 06.01
Posodobljeno
01. junij 2020 06.01
Koncertna dejavnost Mladinskega centra C. M. A. K. je zamrla zaradi prostorske problematike. FOTO: Društvo Cmak
Cerkno – Med vodstvom občine Cerkno in člani Mladinskega centra C. M. A. K. je spet prišlo do nesoglasij. Ker naj bi cerkljanski župan Gašper Uršič s podžupanom Domnom Uršičem javnosti dajal zmoten vtis, da so težave s prostori, v katerih bi mladi alternativci lahko nemoteno ustvarjali, rešene, so se ti oglasili in to zanikali.

Potem ko so porušili Tinčkovo hišo, dolgoletno domovanje mladinskega centra, so njegovi člani v brezplačno (so)uporabo dobili večnamenski pisarno in dvorano, a so že takoj jasno opozorili, da s to rešitvijo niso zadovoljni. Prostori namreč ne omogočajo izvedbe koncertov, razstav in tehnično zahtevnejših predstav, »torej kulturnih dogodkov, ki omogočajo socializacijsko funkcijo mladinskih centrov kot prostorov srečevanj, druženja, izobraževanja in združevanja mladih«.

Odkup in obnova nadomestne hiše bi občino stali okoli 270.000 evrov.
V anketi o mladih v Cerknem so vprašani podprli skupni prostor za druženje.
Interesa za ureditev nekdanjega gasilskega doma ni.


Septembra lani so našli primerno stavbo, a je bila cena odkupa za cerkljanski proračun previsoka. Zdaj trdijo, da je skupaj s politično voljo splahnel tudi denar za nakup nepremičnine, v kateri bi lahko izvajali svojo dejavnost.

Župan na očitke odgovarja: »Zaradi predvidenih drugih investicij leta 2020 občina ne more zagotoviti dodatnih sredstev za odkup hiše v višini ocenjene vrednosti. Stavbi bi morali spremeniti namembnost in zagotoviti sredstva za določene adaptacije, sedanjemu najemniku tretjine stavbe pa najti nadomestno stanovanje. Na Cerkljanskem je več prostorov v lasti društev in krajevnih skupnosti, ki so primerna za izvajanje koncertov in drugih dejavnosti.«

image
Gašper Uršič pravi, da občina spodbuja društveno dejavnost. FOTO: Anja Intihar


Mladi nimajo kam


Člani mladinskega centra s tem niso zadovoljni. Občina, čeprav je zavezana podpiranju mladinskega dela in sodelovanju z mladimi, posluha da zanje nima. »Največja posledica zgolj navideznih prizadevanj občine je, da mladi v Cerknem od jeseni 2019, ko je bager porušil mladinski center, nimajo več skupnih prostorov za druženje.

O navedbah, da nekateri mladi sploh niso zadovoljni z delovanjem centra, njegov podpredsednik Matic Rijavec pravi: »C. M. A. K. kot noben drug mladinski center ne more zastopati interesov vseh mladih, saj ti niso homogena skupina z istimi željami in potrebami. V programu, ki so ga vedno izvajali zainteresirani mladi, pa se seveda izražajo tudi njihova zanimanja, najsi bodo to kulturni, izobraževalni ali športni dogodki.«

image
Sredstva, ki jih občina Cerkno namenja društveni dejavnosti. Infografika: Delo


Da se število članov zmanjšuje, ni nič čudnega – tudi sicer je demografska podoba v občini slaba, mladi se izseljujejo, novih stanovanj ni. Sedanji župan je v predvolilni kampanji obljubljal pomoč pri razvoju infrastrukture društev in njihovih programov, predvsem ureditev nekdanjega gasilskega doma v Cerknem, kamor bi se – s sredstvi za popotresno obnovo – društva lahko preselila že leta 2021. A so se, po Uršičevih besedah, prioritete vmes spremenile, občina je končala projekte, ki so se začeli še pred nastopom mandata.

»Stavba je upravičena do popotresne obnove, vendar je treba razmisliti o smiselnosti investicije in tudi o tem, kakšni dejavnosti naj bi bila namenjena. V preteklosti so bili predlogi za ureditev stanovanj, družbene dejavnosti, preverjali smo selitev knjižnice. Če investicija ne bo smiselna, je predlog rešitev same stavbe.«