Celjska občina izgubila še na višjem sodišču

CM Celje ni bil dolžan sanirati onesnažene zemlje na delu Stare cinkarne, kot je ves čas trdila občina.

Objavljeno
06. maj 2020 06.00
Posodobljeno
06. maj 2020 06.00
Vsa sodišča so potrdila, da je bila dolžnost občine sanirati onesnaženo zemljino. FOTO: Špela Kuralt/Delo
Celje – Del območja Stare cinkarne je Mestna občina Celje sanirala po odločitvi Sodišča EU julija leta 2015. Stroške sanacije v višini dobrih 1,3 milijona evrov je uveljavljala v tožbi proti CM Celje v stečaju, ki je bil na tem območju izvajalec, dokler ni gradbišča ustavila inšpekcija. Višje sodišče v Celju je pritrdilo prvostopenjskemu sodišču, da je bila za sanacijo zadolžena občina, ki pogodbe s CM Celje sploh ne bi smela skleniti.

Občina je denar za sanacijo onesnažene zemljine na gradbišču Gaberje jug, kjer so gradili komunalno opremo, poskušala dobiti že v tožbi pred skoraj tremi leti. Tudi tožbo proti CM Celje v stečaju, ki so jo vložili zaradi neizvedenih del na omenjenem gradbišču, so pravnomočno izgubili. Občina pa je vsa neizvedena dela in sanacijo onesnažene zemljine prijavila tudi kot terjatev v stečaju. Celjsko okrožno sodišče je lani jeseni v tem postopku ugotovilo, da občina ni upravičena do 1,3 milijona evrov, to je potrdilo še višje sodišče.

Občina je zatrjevala, da bi sanacijo zemljine na gradbišču moral opraviti CM Celje in da je bila sanacija del projekta. Drugače je menil inšpektorat za okolje in prostor, ki je že julija leta 2009 zapisal, da je za ravnanje z gradbenimi odpadki v celoti odgovoren investitor, torej občina, ki pa ni imela izdelanega načrta gospodarjenja z odpadki, prav tako tudi ne ocene izkopane zemljine. Kot je že po sodbi okrožnega sodišča dejal odvetnik CM Celje v stečaju Peter Fingušt, se je celjska občina vsega tega lotila šele po intervenciji inšpektorata: »Indici kažejo, da občina verjetno niti ni imela namena sanirati okužene zemljine.«

image
Območje Stare cinkarne želi občina reurbanizirati. FOTO: Špela Kuralt/Delo

 

Pogodbe ne bi smelo biti


Višje sodišče je sicer pritrdilo občini, da je bila sanacija vključena v razpisno dokumentacijo, ki je bila sestavni del pogodbe. Njen del je bila ponudba CM Celje, v kateri sanacija onesnažene zemljine ni niti omenjena niti ovrednotena. Višje sodišče je zato presodilo, da bi občina morala ponudbo CM Celje zaradi nepopolnosti izločiti: »Ponudba spornih del ne vključuje, občina pa se ne more sklicevati na razpisno dokumentacijo kot del pogodbene zaveze, saj bi smela sprejeti v postopku javnega naročanja le takšno ponudbo, ki v celoti zajema vsa razpisana dela in pogoje. Ker tega ni storila, bi bilo v nasprotju z načelom vestnosti in poštenja, če bi se občina, ki se je sama spravila v položaj, da je sprejela ponudbo, ki ni bila ustrezna, smela glede obsega pogodbenih del sklicevati na razpisno dokumentacijo.«

Celjska občina bo morala CM Celje v stečaju povrniti stroške odgovora na pritožbo, ki znašajo skoraj 7400 evrov, kot je potrdil Fingušt, pa občina še ni plačala niti stroškov prvostopenjskega postopka, dobrih 26.500 evrov. Na občini sodbe ne komentirajo. So pa že pred časom sporočili, da želijo območje Stare cinkarne reurbanizirati: »V strateškem akcijskem načrtu je eden od ukrepov tudi remediacija in reurbanizacija.

Ena izmed potrjenih tehnik možne remediacije je metoda hladne reciklaže, s katero je VOC Ekologija sanirala izolacijsko protizmrzlinsko plast nad delom kanala.« Sanacijo je VOC Ekologija morala izvesti, potem ko je s posegi na to območje sama uničila del protizmrzlinske plasti. Zdaj je tam asfalt.