Celjska občina znova izgubila tožbo

Onesnažene zemlje ni bil dolžan izkopati in sanirati CM Celje, je v nepravnomočni sodbi odločilo celjsko okrožno sodišče.

Objavljeno
22. oktober 2019 06.00
Posodobljeno
22. oktober 2019 13.16
Območje stare Cinkarne, na samem robu mestnega središča Celja, še zdaleč ni sanirano. FOTO: Brane Piano
Celje – Mestna občina Celje je po zahtevah inšpekcij in evropske komisije sanirala del območja Stare cinkarne. Stroške sanacije območja Gaberje jug v višini dobrih 1,3 milijona evrov je uveljavljala v tožbi proti CM Celje v stečaju, ki je bil najprej izvajalec del na tem območju, dokler ni gradbišča ustavila inšpekcija. Tožbo je občina na prvi stopnji izgubila in mora propadli družbi plačati dobrih 26.500 evrov stroškov.

To ni prva izgubljena tožba občine zoper CM Celje v stečaju. Tožbo zaradi neizvedenih del na gradbišču Gaberje jug je občina na višjem sodišču izgubila že pred dobrima dvema letoma. Na začetku stečajnega postopka CM Celje je občina vsa neizvedena dela in sanacijo zemljine, poleg drugih zahtevkov, prijavila tudi kot terjatev. Na občini so zatrjevali, da so bili vsi izvajalci del na območju Stare cinkarne, kjer so gradili komunalno opremo, seznanjeni z dejstvom, da gre za »okuženo zemljino« in da je bila sanacija del projekta.

Da ni bilo tako, je že pred dvema letoma ugotovilo višje sodišče. Zdaj pa je v postopku zaradi tožbe glede terjatve v stečaju enako ugotovilo še celjsko okrožno sodišče, da torej občina do zahtevka 1,3 milijona evrov ni upravičena. Sodišče je presodilo, da je sanacija, ki je omenjena v razpisni dokumentaciji, zelo skopo določena, že predračun pa kaže, da gotovo ni vsebovala saniranja zemljine. Da je bila sanacija onesnažene zemlje s težkimi kovinami naloga občine, je ugotovila že inšpekcija in gradbišče ustavila. Inšpektorat za okolje in prostor je že julija 2009 zapisal, da je za ravnanje z gradbenimi odpadki v celoti odgovoren investitor, v tem primeru občina, ki pa ni imela ne izdelanega načrta gospodarjenja z odpadki ne ocene izkopane zemljine.


Občina: Sodbo proučujemo


CM Celje del zaradi inšpekcij tako ni smel nadaljevati, občina pa svojega dela ni opravila. Pooblaščenec CM Celje v stečaju odvetnik Peter Fingušt je tako sodbo pričakoval: »Po odločbi inšpektorata za okolje in prostor ter sodbi celjskega višjega sodišča drugačnega razpleta pravzaprav niti ne bi moglo biti. Dolžnost investitorja je priprava načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki in priprava ocene okuženosti zemljine. Navedenega občina do »intervencije« inšpektorata sploh ni izvedla, kar nedvomno predstavlja veliko pomanjkljivost pri pripravi projekta. Indici kažejo, da občina verjetno niti ni imela namena sanirati okužene zemljine.«

Občina je zahtevano dokumentacijo pripravila in sanacijo izvedla pozneje, ko je bil CM Celje že v stečaju, evropska komisija pa je zaradi gradbišča Gaberje jug in Bukovžlaka proti Sloveniji sprožila postopek zaradi kršitev evropskega pravnega reda. Odločitev evropske komisije je julija 2015 potrdilo Sodišče EU. Mesec dni pozneje je občina gradbišče, ki je le del območja stare Cinkarne, sanirala, podjetje Stonex je zemljino očistilo težkih kovin.

V občini sodbe celjskega okrožnega sodišča za zdaj ne komentirajo: »Odločitev, ali bomo postopek nadaljevali na pritožbeni stopnji, bomo sprejeli, ko bomo odločitev sodišča dokončno proučili.«