Kranj uspešen pri črpanju evropskih sredstev

Sredstev, s katerimi se projekti že sofinancirajo, je za 17,5 milijona evrov, pričakujejo pa, da bodo počrpali še skoraj 24 milijonov evrov.

Objavljeno
17. oktober 2019 09.16
Posodobljeno
17. oktober 2019 09.44
Največji kranjski projekt, sofinanciran z evropskimi sredstvi, je Gorki 2. FOTO: Janez Porenta
Če je Slovenija konec lanskega leta počrpala manj kot četrtino, 24 odstotkov evropskih sredstev, pa je med svetlimi primeri dobre prakse Mestna občina Kranj, ki nadaljuje uspešno pridobivanje in črpanje sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Ta čas so v ospredju projekti, sofinancirani iz mehanizmov Celostne teritorialne naložbe, CLLD, Eko sklada in z inštrumentom regionalne politike Dogovor za razvoj regij.


V štirih letih za 57 milijonov evrov projektov


Trenutno je sredstev, s katerimi se projekti že sofinancirajo in so v teku, za 17,5 milijona evrov, pričakujejo pa, da bodo počrpali še za skoraj 24 milijonov evrov sredstev. V Mestni občini Kranj želijo premišljeno in ambiciozno za uresničljive projekte zagotoviti in uporabiti sredstva iz treh virov – evropska, državna in lastna sredstva. V prihodnjih štirih letih je predvidenih projektov za okoli 57 milijonov evrov.


Največji projekt Gorki 2


»Razvojni premik tretje največje slovenske občine je odvisen od zagotavljanja denarja za projekte, ki bodo koristili občanom, obiskovalcem in regiji. Pri tem je črpanje evropskih sredstev ključno,« se zaveda župan Matjaž Rakovec. Največji projekti, sofinancirani z evropskimi sredstvi, so: odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda Gorki 2 (sofinanciranje 6,5 milijona evrov, skupna vrednost 16,5 milijona evrov), dozidava in rekonstrukcija OŠ Simona Jenka – PŠ Center (4,3/5,5 milijona evrov), del prometne infrastrukture – projekti v pripravi (2,6/3,8 milijona evrov) ter celovita energetska sanacija objektov in tehnološki ukrepi (2/5,1 milijona evrov).


Električna mobilnost


V projekt električne mobilnosti v občini bo investirano milijon evrov, investicija pa se povrne s prihranki in subvencijami. V prihodnjem letu je načrtovanih od deset do 15 električnih javnih polnilnih postaj in deset električnih vozil za potrebe javne uprave, v letih 2021 – 2025 pa še 50 električnih javnih polnilnih postaj in 20 električnih vozil za potrebe zavodov MOK. Za leto 2021 je predviden nakup električnega avtobusa.