Garažne hiše vse bolj prazne, a MOL gradi že novo

Garažna hiša pod Kongresnim trgom je slabše obiskana tudi zaradi zapore Slovenske ceste.

Objavljeno
23. januar 2014 10.25
Posodobljeno
23. januar 2014 11.00
LJUBLJANA SLOVENIJA 26.5.2012 KONGRESNI TRG FOTO JOZE SUHADOLNIK
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana

Ljubljana – V dveh parkirnih hišah v mestnem središču, Kongresni trg in Kozolec, letos pričakujejo precej manj uporabnikov kot v preteklih letih. Kljub temu občina gradi novo parkirno hišo, Kozolec II, in ne odstopa od načrtovane gradnje garaž pod tržnico in pred Arhivom RS.

Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice (LPT) upravlja dve parkirni hiši za osebna vozila, ki sta v občinski lasti: PH Kongresni trg in PH Kozolec.

V poslovnem načrtu podjetja (svetniki so ga sprejeli na januarski seji) piše, da bo letos v teh dveh garažah parkiralo 477.772 vozil. Lani je bilo po oceni 542.061 uporabnikov (13,5 odstotka več, kot jih pričakujejo letos), predlanskim pa so jih našteli 564.636 (18 odstotkov več od ocene za 2014).

V gradnji še Kozolec II

Darja Pungerčar, vodja sektorja parkirišč na LPT, je pojasnila, da so lani zaznali upad števila parkiranih vozil na vseh parkiriščih, »kar pripisujemo splošni ekonomski situaciji v državi, preusmeritvi uporabnikov na javni prevoz in v primeru Kongresnega trga tudi zapori Slovenske ceste. Splošni upad števila parkiranih vozil smo seveda upoštevali tudi pri načrtu za leto 2014«.

Na zunanjih parkiriščih in območjih časovno omejenega parkiranja sicer letos pričakujejo nekoliko več vozil, kot je bila ocenjena realizacija za leto 2013.

Zanimivo bo spremljati, ali bo občina ta trend upoštevala tudi pri odločitvah za nadaljnje investicije. Trenutno gradi garažo Kozolec II z 249 parkirnimi prostori (95 jih bo v lasti občine). Kot je znano, občina že leta načrtuje gradnjo še dveh garaž v ožjem središču mesta: pod osrednjo ljubljansko tržnico in pred Arhivom RS.

Za prvo z letošnjim rebalansom proračuna zagotavlja skoraj pol milijona evrov (za novelacijo projektne dokumentacije in komunalni prispevek), večino denarja, tako kot za PH Arhiv, pa naj bi zagotovili prihodnje leto. Celotna investicija v garažo pod tržnico je ocenjena na 34 milijonov evrov (občina računa tudi na zasebna sredstva), za PH Arhiv pa na dobrih sedem milijonov.

P+R: V Stožicah manj uporabnikov kot v letih prej

Preboja v preteklem letu nista doživeli niti novi parkirišči P+R (parkiraj in se pelji), ki ju upravlja LPT. Stožiško je uporabljalo še manj voznikov kot v prejšnjih dveh letih, tudi P+R Studenec ob Chengdujski ulici se v prvem letu delovanja ni izkazal, saj parkirna hiša, kjer bi vsak dan lahko parkiralo 178 vozil, večinoma sameva.

LPT je v tej garaži v celem letu naštel 633 uporabnikov. In to čeprav je občina poleti ceno parkiranja na pokritih P+R znižala z 2,4 na 1,2 evra (s plačilom parkirnine uporabnik dobi dve vozovnici za mestni avtobus), poleg tega je ob septembrskih spremembah prometne ureditve (zapora Slovenske ceste in uvedba rumenih pasov) LPP nekatere proge spremenil tudi zaradi teh dveh parkirišč.

Vendar Pungerčarjeva ugotavlja, da te prometne spremembe niso vplivale na število uporabnikov P+R Stožice in Studenec.

Glede znižane cene pa: »Menimo, da gre bolj za spremembo navad uporabnikov, na katere sama cena ni vplivala. Ko se uporabniki navadijo na uporabo neke lokacije in ugotovijo, da je prevoz z javnim prometom primeren, začnejo takšno parkirišče uporabljati. To najbolje prikazuje fizični obseg parkiranih vozil na Dolgem mostu, skozi desetletje, saj je bilo vozil vsako leto več.«

Kljub temu kakšnih posebnih ukrepov – razen postavitve dodatnih obvestilnih tabel v okolici – za spodbujanje uporabe teh dveh parkirišč na LPT ne načrtujejo.

Občina še ni obupala

Na MOL pa bodo ponovno poskusili s kandidaturo za evropska sredstva za novo parkirišče P+R Barje in širitev P+R Dolgi most, so sporočili. Kot smo že poročali, so bili lani neuspešni, saj je ministrstvo za infrastrukturo in prostor obe vlogi zavrnilo.

Iz sklepa ministrstva, ki so nam ga poslali z občine, je razvidno, da vlogi nista izpolnjevali več pogojev razpisa – med drugim investiciji nista imeli zagotovljenih sredstev v občinskem proračunu, med upravičene stroške so šteli neustrezna dela (površine za turistične avtobuse, javne sanitarije), zato so bili izračuni napačni, prav tako sta obe vlogi padli pri pogoju, da mora imeti občina zagotovljena vsa zemljišča za gradnjo (ali sklenjeno najemno/koncesijsko pogodbo oziroma pridobljeno stavbno pravico).

Nekatere parcele so namreč v lasti države oziroma družbe DSU. To pa bodo morali na občini rešiti v kratkem, če želijo biti na tretjem in hkrati zadnjem roku razpisa (ta se izteče konec januarja, na voljo pa so še štirje milijoni evrov) uspešnejši. Izvedba prve faze P+R Barje je po oceni vredna 5,05 milijona evrov, občina je v drugem roku razpisa zaprosila za evropsko sofinanciranje v znesku skoraj 3,3 milijona. Urejenih bo 350 parkirnih prostorov, torej bo en stal skoraj 14.500 evrov. Kot so pojasnili na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet, so stroški visoki predvsem zaradi »posebnega načina temeljenja (piloti), ki je potrebno zaradi specifike barjanskih tal«.

17.000 evrov za posamezen parkirni prostor

Nenavadno visoki pa so tudi stroški širitve P+R Dolgi most. Vrednost investicije je ocenjena na 2,44 milijona evrov, od tega bi občina iz sredstev EU rada pridobila 1,49 milijona. Z načrtovano naložbo bi parkirišče povečali s sedanjih 217 na 356 parkirnih mest, torej bi jih pridobili dodatnih 139.

Če s to številko delimo vrednost investicije, izračunamo, da bi en parkirni prostor stal več kot 17.000 evrov, kar je za zunanje parkirišče ogromno. Za primerjavo, parkirno mesto v garažni hiši, ki jo bo v okviru istega razpisa zgradila domžalska občina, bo stalo slabih deset tisočakov.

Na občini so pojasnili, da bodo parkirišče na Dolgem mostu ne samo povečali, ampak tudi preuredili dosedanje, ki da je »potrebno temeljite prenove, dotrajana sta tako spodnji kot zgornji ustroj«. Poleg tega za optimalno izkoriščen prostor načrtujejo drugačno parkirno ureditev. »Predvidena dela, vezana na prenovo parkirišča (zamenjava spodnjega in zgornjega ustroja ter spremenjen prometni in parkirni režim), so takšna, da je treba pri strošku ureditve enega parkirnega mesta upoštevati vsa parkirna mesta povečanega in preurejenega parkirišča. Tako ta strošek znaša približno 6750 evrov na parkirno mesto,« pravijo na MOL.

***

2.442.995 evra znaša ocena vrednosti širitve P+R Dolgi most za dodatnih 139 mest.

5.049.656 evra znaša ocena vrednosti gradnje P+R Barje.